Emelie Karlsson

Emelie Karlsson är projektledare, seniorkonsult och fälttekniker i miljö due-diligence-teamet. Hon är specialiserad inom M&A, fastighetssektorn samt datacenter, med fokusområde inom lagefterlevnad, historisk miljöinventering och mark- och grundvattenundersökningar relaterade till transaktionsrådgivning.