Utveckla en hållbar leverantörskedja

Kursen tar ett helhetsgrepp på leverantörsutveckling och lär dig hur man skapar effektiva och hållbara leverantörskedjor.

Den här kursen riktar sig till dig som är hållbarhetsansvarig eller dig som arbetar med inköp och ledningssystem och som vill skapa förutsättningar för en effektiv och hållbar leverantörskedja. Vi tar ett samlat grepp kring strategisk leverantörsutveckling och ger dig verktygen att identifiera och kommunicera verkningsfulla krav, riskbedöma leverantörer, skapa dialog och att utforma en resurseffektiv uppföljning.

Kursen ger dig

Kursen ger dig som arbetar med inköp eller med ledningssystem, metodik för att säkerställa en god leverantörsuppföljning utifrån ställda krav, men också kunskap om hur man skapar förutsättningar för att utveckla relationen med leverantörer. Kursen tar ett helhetsgrepp på leverantörsutveckling för att skapa effektiva och hållbara leverantörskedjor.

Hållbar leverantörskedja

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som jobbar med eller är ansvarig för arbetsmiljön samt inköpare, kvalitetsansvariga, och produktionsansvariga – alla som hanterar inköp och leverantörer inkl. leverantörsuppföljning.

Ur kursens innehåll

 • Vilka kriterier som är lämpliga att utgå ifrån vid val av leverantörer. Till exempel vad olika certifieringar innebär och hur du kan värdera detta.
 • Att ställa rätt sorts krav – relevanta krav där det har betydelse inom olika områden (miljö, kvalitet, social hållbarhet).
 • Att ställa krav på rätt sätt – så att de blir bindande (t.ex. i kontrakt, i Code of Conduct, eller i andra typer av förbindelser (Terms and Conditions). Att kraven är tydliga och går att följa upp.
 • Hur du planerar för en resurseffektiv uppföljning (riskanalyser) och metoder för uppföljning.
 • Hur du skapar en löpande kommunikation med dina leverantörer – för feedback och input och för att skapa möjlighet till utveckling av dina produkter och tjänster.
 • Affärsetik – för att bli medveten om risker. Hur problem upptäcks och kan förebyggas.
 • Skyddande av materiell och immateriell egendom – tex datasäkerhet.
 • Hantering av eventuella avvikelser.
 • Att arbeta proaktivt med leverantörer – genom samarbete, långsiktiga relationer, kompetensöverföring och kapacitetsbyggande.

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser!

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt LMS Totara (Learning management system). Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans hållbar leverantörskedja

Fler kurser inom hållbarhet

Här hittar du fler kurser inom hållbarhetsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Öppen Utbildning

Utveckla en hållbar leverantörskedja

Sökord

 • Hållbara leverantörskedjor
 • Leverantörsuppföljning
 • Leverantörsutveckling

Kursavgift

7.500 kr (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2023-09-14

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2023-11-30

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Utveckla en hållbar leverantörskedja

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar