Due diligence enligt CSRD och EU:s taxonomi

Kursen tar ett helhetsgrepp på due diligence när det gäller hållbarhet med särskild utgångspunkt i CSRD.

Både CSRD och EU:s taxonomi kräver att företag använder due diligence-metoden som definieras i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I den dubbla väsentlighetsanalysen ska potentiella och faktiska samt negativa eller positiva konsekvenser för människa och miljö bedömas enligt due diligence-metoden.

Kursen ger dig

Den här utbildningen ger dig verktygen för att uppfylla de nya EU-lagkraven på due diligence – metoden för att identifiera och hantera företagens påverkan på människa och miljö.

Under en utbildningsdag går vi igenom hur ni kan komma i gång med er due diligence enligt OECD:s riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Du får lära dig metoder för att kunna identifiera och hantera ditt företags påverkan i den egna verksamheten och er värdekedja för att genomföra en dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD och uppfylla due diligence-kraven enligt EU-taxonomins sociala minimiskyddsåtgärder.

Hållbar leverantörskedja

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som jobbar med inköp och leverantörsuppföljning, hållbarhet, HR eller andra roller som ska delta i ert due diligence-arbete.

Ur kursens innehåll

 • Genomgång av krav på due diligence enligt CSRD som underlag för dubbel väsentlighetsbedömning.
 • Introduktion till OECD:s riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
 • Genomgång och övning i due diligence-metoden i sex steg:
  1. Införliva ansvarsfullt företagande i policyer och ledningssystem
  2. Identifiera och utvärdera negativ påverkan i hela värdekedjan, inklusive affärsförbindelser
  3. Upphöra med, förhindra eller begränsa negativ påverkan
  4. Följa upp genomförande och resultat
  5. Kommunicera om hur påverkan hanteras
  6. Arbeta för eller samverka till att negativ påverkan kan avhjälpas vid behov

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser!

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt LMS Totara (Learning management system). Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans hållbar leverantörskedja

Fler kurser inom hållbarhet

Här hittar du fler kurser inom hållbarhetsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Due diligence enligt CSRD och EU:s taxonomi

Sökord

 • CSRD
 • Due diligence
 • EU-taxonomin
 • EU:s taxonomi
 • Hållbara leverantörskedjor
 • Leverantörsuppföljning
 • Leverantörsutveckling

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum