Karin Palmblad

Karin hjälper verksamhetsutövare med rådgivning, utbildning och processframtagning för att förstå hur säkerhetsskyddet behöver struktureras i praktiken. Med bred erfarenhet inom säkerhetsområdet har Karin även projektlett komplexa säkerhetssatsningar inom säkerhetsskydd, säkerhetskultur och totalförsvar såväl inom privata sektorn som den offentliga.

Med över 20 års erfarenhet inom säkerhetsområdet där människan stått i fokus har hon inspirerat och engagerat till ständig förbättring, samverkan och erfarenhetsåterföring.