Webbinarium - Senast nytt inom GRI och hållbarhets rapportering

Under detta webbinarium gick vi igenom de viktigaste uppdateringarna och hur de påverkar er hållbarhetsrapportering samt gav många användbara tips på hur du lyckas.

Global Reporting Initiative (GRI), uppdaterade sina standards för hållbarhetsredovisning i höstas. Detta är den största uppdateringen sedan 2016 och det finns nu en ny struktur för hur redovisningen ska gå till, GRI Standards 2021. Exempel på nyheter är uppdaterade Universal Standards (GRI 1, 2 och 3) samt att det pågår utveckling av sektorsspecifika standards. Det här kommer innebära en stor förändring för hela rapporteringprocessen.

Vill du veta mer?

Anmäl dig för att få tillgång till inspelningen av webbinariet som hölls live 2022-02-23.

Våra tjänster inom hållbarhetsredovisning och strategiskt hållbarhetsarbete


Ramboll har många kunniga och erfarna konsulter som arbetar med hållbarhetsredovisning, väsentlighetsanalyser och strategiskt hållbarhetsarbete. Vi kan stödja er under hela processen, från identifiering av väsentliga frågor till en färdig hållbarhetsredovisning, eller hjälpa er med utvalda delar utefter just era behov.

Exempel på tjänster är:

 • Framtagande av hållbarhetsredovisningar (enligt GRI-standards men också enklare varianter tex enligt lagkrav).
 • GAP-analys mellan GRI 2016 och GRI 2021, med syfte att identifiera vilka åtgärder som behövs för att uppdatera er hållbarhetsredovisning till GRI 2021.
 • Intressentdialoger och väsentlighetsanalys för att säkerställa att ni fokuserar ert hållbarhetsarbete och redovisningen på rätt frågor.
 • Riskanalys inom hållbarhetsområdet
 • Framtagning av mål och nyckeltal
 • Stöd att koppla FN:s globala hållbarhetsmål till hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning
 • Granskning och stöd kring GRI-standarderna och lagkrav avseende hållbarhetsredovisning
 • Stöd för implementering av hållbarhet i affärsmodell och verksamhetsstyrning
 • Leverantörsstrategi och utveckling
 • Klimatberäkningar enligt Scope 1–3
 • Rådgivning EU:s taxonomi och rapportering

Vi erbjuder regelbundet kurser och öppna utbildningar inom hållbarhetsområdet. Givetvis kan vi även hålla företagsanpassade utbildningar och workshops för er verksamhet.

Information

Webbinarium

Webbinarium - Senast nytt inom GRI och hållbarhets rapportering

Kursavgift

Tillgång till inspelningen är kostnadsfritt.

Bokning

Webbinarium

Kurskod: webb_GRI_hållbarhetsrapportering

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

Konsult och kursledare

010-615 33 42

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Jenny Wittann

Konsult och kursledare

070-571 56 10

Kontakta mig >>