Webbinarium - Vässa era interna revisioner

Vårt webinarium ger er inspiration för att vässa era interna revisioner!

Att göra värdeskapande revisioner i sin egen verksamhet, ger värdefull kunskap om hur väl man lever upp till olika intressenters förväntningar och krav eller inte. Genom att ha ett genomtänkt och verkningsfullt angreppssätt för att planera, förbereda och genomföra revisionerna samt rapportera resultatet, så får man ett större intresse och engagemang hos såväl företagets ledning, revisorerna själva och de som berörs ute i verksamheten. Revisionen blir då en tillgång för att minimera risker och utveckla verksamheten!

Under webbinariet går vi igenom internrevisionens ”fem dödssynder och ni får höra hur man känner igen, och får förslag på lösningar för de vanligaste bristerna:

  • Ointresserad ledning
  • Slentrianmässig planering
  • Bristfällig revisionsmetodik
  • Ingen respons på utfärdade iakttagelser
  • Oattraktiv redovisning

Anmäl dig för att få tillgång till en inspelad version av vårt populära webbinarium!

 

Information

Webbinarium

Webbinarium - Vässa era interna revisioner

Kursavgift

Kostnadsfritt

Bokning

Webbinarium

Kurskod: Webbinarium - Interna revisioner

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>