Webbinarium - Internrevision på distans

Få tillgång till en inspelning av vårt populära webbinarium!

Väl utförda revisioner är ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med förbättringar och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs.

Interna revisioner kan genomföras på många olika sätt och med olika upplägg. Sedan samhället drabbades av Covid-19-pandemin har vi behövt anpassa oss såväl privat som i våra yrkesroller utifrån restriktioner att hålla distans till varandra vilket givetvis förändrat tillvägagångsättet för att planera och genomföra interna revisioner.

Flertalet organisationer har ställt om till att delvis eller fullt ut genomföra revisioner på distans, vilket av många upplevts som utmanande men som också resulterat i nya möjligheter att genomföra revisioner på ett effektivt vis. Revison på distans har dock både sina fördelar och nackdelar.

Ett år in på pandemin har vi nu samlat på oss en hel del erfarenheter kopplat till revison på distans. Detta webbinar går igenom flertalet av dessa nya insikter och erfarenheter samtidigt som vi diskuterar distansrevisonens fördelar och nackdelar samt delar med oss av våra bästa tips och råd.

Ur webbinariumets innehåll:

  • Dynamisk revisonsplanering
  • Att planera, förbereda och genomföra revision på distans
  • För och nackdelar med distansrevision
  • Tips och råd


Anmäl dig för att få tillgång till en inspelad version av vårt populära webbinarium!

Information

Webbinarium

Webbinarium - Internrevision på distans

Kursavgift

Kostnadsfritt

Bokning

Webbinarium

Kurskod: webb_internrevisionpadistans

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult

0709-27 45 06

Kontakta mig >>
Miljörevision med fokus på ISO 14001

Öppen Utbildning

Anmälan >>
Arbetsmiljörevision med fokus på ISO 45001

Öppen Utbildning

Anmälan >>