Webbinarium - Arbetsmiljörevision – med utgångspunkt i ISO 45001:2018

Vi ger er tips och vägledning under detta webbinarium.

Det blir allt viktigare att ha ett aktivt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Många verksamheter som tidigare bara varit kvalitets- och miljöcertifierade breddar därför sina certifikat till att även omfatta arbetsmiljö.

Internrevisionerna måste därför också omfatta arbetsmiljöarbetet. Men vad ska man fokusera på som revisor av ett arbetsmiljöledningssystem?

Vi ger er tips och vägledning under detta webbinarium.

Ur webbinariets innehåll:

• Översikt ISO 45001:2018 ur ett revisionsperspektiv
• Vilka roller/funktioner bör revideras?
• Specifika fokusområden med vanligt förekommande brister

Många verksamheter har revisorer som är erfarna utifrån de sedan länge etablerade kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Då allt fler verksamheter väljer att certifiera sig enligt ISO 45001:2018 (alternativt gå över från den gamla OHSAS 18001-standarden) blir det en utmaning att säkerställa att revisorerna har förmågan att framgångsrikt revidera ett arbetsmiljöledningssystem utifrån kraven i ISO 45001.

Information

Webbinarium

Webbinarium - Arbetsmiljörevision – med utgångspunkt i ISO 45001:2018

Kursavgift

Tillgång till inspelningen är kostnadsfritt.

Bokning

Webbinarium

Kurskod: webb_arbetsmiljörev1okt

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>