Värdeskapande ledningssystem

Ledningssystem syftar till att driva förbättring, säkerställa måluppfyllelse samt säkerställa efterlevnad av krav. Ledningssystem ska även vara ett lämpligt och effektivt stöd för verksamheten och dess medarbetare.

Denna kurs syftar till att ge en fördjupning inom ledningssystem med fokus på värdeskapande ledningssystem. Detta samtidigt som kursdeltagaren både erhåller nya kunskaper och inspiration, nya verktyg och metoder för att kunna ta sig an och utveckla sin verksamhets ledningssystem.

Kursen ger dig

Det finns flertalet kännetecken för värdeskapande ledningssystem. Denna kurs går igenom ett antal av dessa och kursdeltagaren erhåller en fördjupning inom principerna för effektiv verksamhetsstyrning. Vi går igenom allmänna framgångsfaktorer och diskuterar vilka förutsättningar som krävs och hur man kan agera för att skapa de bästa förutsättningarna för effektiv verksamhetsstyrning, samtidigt som man hanterar den kontext som ledningssystemet befinner sig i.

Verksamhetsutveckling kräver både ledarskap och god kommunikation. Mål ska driva förbättring och hjälpa verksamheten att förbättra sin prestanda. Med detta som utgångspunkt erbjuder denna kurs även en fördjupning inom ledarskap och kommunikation, målstyrning och strategi, processtyrning samt förbättringsarbete. Teori varvas med diskussioner där kursdeltagarna själva får bidra med sina erfarenheter och diskuterar den egna verksamhetens utvecklingsområden.

Kursen lyfte även företagskultur och hur denna styr hur verksamheten utvecklas och hur medarbetare får vara delaktiga och bidra till ständig förbättring. Vi tittar även på avvikelsehantering och hur denna kan utvecklas för att driva förbättring.

Kursen innefattar flertalet övningar och som kursdeltagare får du arbeta fram en handlingsplan för hur just ni kan utveckla och förbättra ert ledningssystem. Kursdeltagaren får tips och råd kopplat till utveckling av ledningssystem och vi går igenom vilka de vanligaste utmaningar och fallgroparna är kopplat till ledningssystem.

Målsättningen är att kursdeltagaren efter att ha gått denna kurs ska ha fått både nya kunskaper och inspiration samt nya verktyg och metoder för att kunna ta sig an och utveckla ett värdeskapande ledningssystem.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledningsgrupper, Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöchefer/samordnare och ansvariga samt verksamhetsutvecklare som önskar en fördjupning inom ledningssystem och som efterfrågar ett värdeskapande ledningssystem.

Kanske är er verksamhet certifierad enligt ISO 9001, 14001 eller 45001 eller så är den inte det. Ett certifierat ledningssystem är inget krav. Kursdeltagaren bör däremot ha en grundläggande förståelse inom ledningssystem.

Ur kursens innehåll

  • Värdeskapande ledningssystem och ledningsprinciper
  • Metoder för nulägesanalys
  • Verksamhetsutveckling som process
  • Ledarskap och kommunikation för att driva engagemang
  • Processtyrning
  • Mål och strategi
  • Förbättringsarbete och avvikelsehantering

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Värdeskapande ledningssystem

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.

 

Kontakta mig

Contact picture

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult

0709-27 45 06

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>