Värdeskapande ledningssystem

Ledningssystem syftar till att driva förbättring, säkerställa måluppfyllelse samt säkerställa efterlevnad av krav. Ledningssystem ska även vara ett lämpligt och effektivt stöd för verksamheten och dess medarbetare.

Denna kurs syftar till att ge en fördjupning inom ledningssystem med fokus på värdeskapande ledningssystem. Detta samtidigt som kursdeltagaren både får nya kunskaper och inspiration för att vidareutveckla sin verksamhets ledningssystem.

Kursen ger dig

Det finns flertalet kännetecken för värdeskapande ledningssystem. Denna kurs går igenom ett antal av dessa och kursdeltagaren erhåller en fördjupning inom principerna för effektiv verksamhetsstyrning. Vi går igenom allmänna framgångsfaktorer och diskuterar vilka förutsättningar som krävs och hur man kan agera för att förbättra förutsättningarna för effektiv verksamhetsstyrning. Därtill går vi igenom vanliga fallgropar för att ta fasta på hur dessa kan undvikas.

Verksamhetsutveckling kräver både ledarskap och god kommunikation. Mål ska driva förbättring genom att hjälpa verksamheten förbättra sin prestanda. Samtidigt behöver verksamheten ha kartlagt och förstått kravbilden och sina förutsättningar för verksamhetsutveckling och styrning. Med detta som utgångspunkt erbjuder denna kurs även en fördjupning inom nulägesanalys, målstyrning och strategi samt processtyrning. Vi tittar också på hur vi kan förbättra förutsättningarna för effektiv verksamhetsstyrning genom anpassat ledarskap, god kommunikation, involvering av medarbetare samt aktivt förbättringsarbete.

Under utbildningen varvas teori med diskussioner där kursdeltagarna själva får bidra med sina erfarenheter och diskutera den egna verksamhetens utvecklingsområden. Kursdeltagaren får tips och råd kopplat till utveckling av ledningssystem och vi går igenom vilka de vanligaste utmaningar och fallgroparna är.

Målsättningen är att kursdeltagaren efter att ha gått denna kurs ska ha fått både nya kunskaper och inspiration samt nya verktyg och metoder för att kunna ta sig an och utveckla ett ledningssystem som skapar värde för organisationen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledningsgrupper, Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöchefer/samordnare och ansvariga samt verksamhetsutvecklare som önskar en fördjupning inom ledningssystem och som efterfrågar ett värdeskapande ledningssystem.

Kanske är er verksamhet certifierad enligt ISO 9001, 14001 eller 45001 eller så är den inte det. Ett certifierat ledningssystem är inget krav. Kursdeltagaren bör däremot ha en grundläggande förståelse inom ledningssystem.

Ur kursens innehåll

  • Värdeskapande ledningssystem och ledningsprinciper
  • Nulägesanalys och grunden för ledningssystemets uppbyggnad
  • Mål och strategi
  • Processtyrning
  • Framgångsfaktorer och fallgropar

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vår digitala lärplattform. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Värdeskapande ledningssystem

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Stockholm

Torsdag
27 oktober
Kurskod: E11-221027_Sthlm

Anmälan >>

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.

 

Kontakta mig

Contact picture

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult

0709-27 45 06

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>