Transport av farligt gods på väg 1.3 utbildning

E-learning

Alla medarbetare som är delaktig vid transport av farligt gods, t.ex. vid mottagning, lossning, avsändning och lastning, ska genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket ADR-S. För att ta hänsyn till ändrade lagkrav samt säkerställa att medarbetarna har aktuella kunskaper ska utbildningen regelbundet uppdateras.

Kursen ger dig

Kursen ger dig kunskap om vad farligt gods är, vilket ansvar du och andra delaktiga har, vad som krävs för att uppfylla reglerna i ADR, samt risker och skyddsåtgärder kopplade till hanteringen av farligt gods.

Ur kursens innehåll

  • Inledning
  • Förpackning, märkning och etikettering
  • Godsdeklarationer
  • Lastning, transport och lossning
  • Undantag/lättnader
  • Säkerhetsutbildning

Målgrupp

Denna webbutbildning vänder sig främst till dig som tidigare gått en farligt gods utbildning och nu behöver uppdatera dina kunskaper.

Upplägg

Kursen läses individuellt och helt på distans via Internet. Kursdeltagaren kan när som helst pausa materialet och vid nästa inloggning fortsätta där hen slutade. Användarlicensen gäller under 3 månader. 

Tidsåtgång cirka 0,5 dag. Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning och alla rätt på frågorna i utbildningen.

 

 

Information

E-learning

Transport av farligt gods på väg 1.3 utbildning

Kursavgift

1 800 kr (exkl moms)

Bokning

E-learning

Kurskod: farligt_gods_webb

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult

0709-27 45 06

Kontakta mig >>