Transport av farligt gods på flyg

I många fall ställs krav på snabba leveranser vilket medför att farligt gods skickas på flyg. Bestämmelserna kring farligt gods på flyg är detaljerade och för att få skicka godset krävs utbildning.

Alla medarbetare som är delaktig vid transport av farligt gods på flyg, t.ex. beställer, packar, märker eller tar fram dokumentation, ska genomgå en utbildning enligt kapitel 1.5 i regelverket IATA-DGR. Utbildningen uppfyller utbildningskraven för personalkategori 1 och 2 i IATA-DGR. Utbildningen måste vara genomförd innan personalen utför arbetsuppgifter kopplade till transport av farligt gods. För att ta hänsyn till ändrade lagkrav samt säkerställa att medarbetarna har aktuella kunskaper ska utbildningen repeteras inom 24-månader.

Kursen ger dig

Du får grundläggande kunskaper om bestämmelserna för transport av farligt gods på flyg. Kursen ger dig kunskap om vad farligt gods är, vilket ansvar du och andra delaktiga har, vad som krävs för att uppfylla reglerna i IATA-DRG, samt risker och skyddsåtgärder kopplade till hanteringen av farligt gods. Efter kursen uppfyller du utbildningskravet enligt kapitel 1.5 i IATA-DGR.

Ur kursens innehåll

 • Lagstiftning kring farligt gods
 • Vad är farligt gods och transport
 • Regelverkets uppbyggnad
 • Ansvar för delaktiga bl.a. avsändare, packare och operatör
 • Klassificering, förpackning, märkning och etikettering
 • Transporthandlingar
 • Undantag och lättnader
 • Separering av farligt gods
 • Säkerhetsrådgivare
 • Kursprov

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal som är delaktig vid avsändning av farligt gods som skickas på flyg (personalkategori 1 och 2 enligt IATA-DGR), t.ex. personer som beställer, packar, märker eller tar fram dokumentation. Även skyddsingenjörer, arbetsledare, miljöhandläggare, inköpare och lagerpersonal som har arbetsuppgifter relaterade till transport av farligt gods har stor nytta av utbildningen.

Omfattning

Denna kurs är en halvdagsutbildning mellan kl. 09:00-12:00

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kursen genomförs i vårt digitala klassrum. Där får du tillgång till allt kursmaterial, e-learningen och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna.

1.3-utbildning om transport av farligt gods på flyg
Efter e-learningen hålls föreläsning via Microsoft Teams transport av farligt gods på flyg enligt IATA/DGR (3 timmar under eftermiddagen på kursdagen). Föreläsningen kompletterar e-learningen och ger dig kunskap av de specifika krav som gäller för flygtransport av farligt gods. Under föreläsningen har du även möjlighet att ställa frågor till läraren om din hantering av farligt gods. Föreläsningen varvar teori med övningsuppgifter, vilket ökar inlärningen.

1.3-utbildning om transport av farligt gods på väg - E-learning
För att få grundkunskaper om farligt gods kan du välja att först gå en E-learning om transport av farligt gods på väg, som du genomför självständigt (tar ca 0,5 dag). Det går bra att när som helst pausa e-learningen och vid nästa inloggning fortsätta där du slutade.

Pris E-learning Transport av farligt gods på väg 1.3: 1 800 kr

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Transport av farligt gods på flyg

Kursavgift

3.200 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation. Halvdag, kl. 09:00-12:00

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Simon Edström

Konsult och kursledare

076-101 78 07

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>