Teleregistrering SS 4551201 utgåva 6

För dig som vill ta steget över till den gällande standarden för registrering av teleanläggningar (SS 4551201 utgåva 6) eller för dig som vill lära dig teleregistrering från grunden och få en förståelse för uppbyggnad av standarden för registrering av teleanläggningar genomför vi denna utbildning.

Redan 2005 kom utgåva 6 av den svenska standarden för registrering av teleanläggningar -

SS 4551201. Trots att den gamla utgåvan redan 1 april 2006 upphörde att gälla har många verksamheter ännu inte börjat arbete enligt utgåva 6. SS 4551201 utgåva 6 har av någon anledning betraktats som något främmande och konstigt, vilket det egentligen inte är.

Utgåva 6 hade flera syften. Ett var att få en samstämmighet mellan registrering av telesystem och dokumentation av elanläggningar enligt SS-EN61346. Ett annat var att få en metod för registrering av telesystem med en större utbredning än en fastighet eller industriområde.

Denna utbildning ger dig en pedagogisk genomgång av standarden för teleregistrering (SS 4551201, utgåva 6) och teleregistrering i allmänhet.

Under förmiddagen hålls föreläsningar om standarden och dess uppbyggnad utifrån en fiktiv allmän teleanläggning hos en anläggningsägare med två lokaliseringar med anslutningar emellan. Under eftermiddagen tittar vi på praktiska exempel av registrering, övar på att upprätta teleregistrering och har en genomgång av hur MagiCAD kan användas för att bistå med underlag för registrering. Vi tittar också på blanketter som används vid registrering, hur de hänger samman och hur du kan skapa egna mallar för registrering.

Kursen ger dig

Övergripande genomgång av skillnaderna mellan utgåva 5 och 6 samt grundläggande kunskaper;

 • Att läsa och förstå teleregistrering enligt SS4551201
 • Att förstå skillnaderna mellan redovisningssätten aspekt, produkt och placering
 • Att praktiskt använda registreringsmetodiken enligt utgåva 6
 • Information om dokument och blanketter relaterade till registrering samt hur du kan använda mallar för dessa i ditt arbete

Målgrupp

 • Nyutexaminerade ingenjörer som ska arbeta med telesystem vid projektering
 • Personal som arbetar med teleregistrering i vardagen
 • Du som jobbat med äldre standard och känner osäkerhet inför nya anläggningar

Ur kursens innehåll

 • Varför teleregistrering?
 • Referensbeteckningar och relation till SS-EN61346
 • Aspekter, vad är det och hur är det användbart?
 • SS4551201 utgåva 5 och 6, skillnader och likheter
 • Dokument och blanketter för användning vid registrering
 • Registreringsbeteckningar på ritningar
 • Teleregistrering med MagiCAD som hjälpmedel
 • Introduktion till att göra egna blanketter för teleregistrering

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Microsoft Teams eller GoToWebinar och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Teleregistrering SS 4551201 utgåva 6

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Leif Engström

Konsult och kursledare

0721-46 82 15

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>