Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken (SBA)

En brand kan ge förödande konsekvenser för liv och egendom, varför det är viktigt att arbeta förebyggande för att undvika att en brand uppkommer och om så skulle ske, att man har förmåga att bekämpa den på ett effektivt vis. Alla verksamheter och fastighetsägare är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i olika omfattning. Den här kursen ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken.

En brand kan få en förödande effekt på människors hälsa och egendom, därför är det otroligt viktigt att arbeta förebyggande för att undvika att en brand uppkommer, och om så skulle ske, att man har förmåga att bekämpa den på ett effektivt vis. Alla verksamheter och fastighetsägare är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i olika omfattning. Den här kursen ger dig en vägledning hur ni kan införa och upprätta hålla ett systematiskt brandskyddsarbete i praktiken.

Kursen ger dig

  • Kunskap om kraven i lagstiftningen och hur man tillämpar dessa i er egen verksamhet
  • Ökad insikt om säkerhet och skydd inom samt ökad riskmedvetenhet
  • Kunskap om hur man inför och upprätthåller ett SBA i praktiken
  • Kunskap om samverkan mellan tillsynsmyndigheten och Er verksamhet.

Ur kursens innehåll

  • Bakgrund till krav på SBA (Cases, försäkringskrav)
  • Lag om skydd mot olyckor översikt med fokus på 2 kap §§2–3 om verksamhetens och ägarens skyldigheter.
  • Hur du arbetar med SBA i praktiken
  • Hur du integrerar ditt SBA i ditt ledningssystem
  • Praktisk övning i riskhantering
  • Litteratur

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som bedriver en verksamhet eller är fastighetsägare, brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant, verksamhetsansvarig, miljöansvarig arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvarig mm.

Omfattning

Denna kurs är en halvdagsutbildning mellan kl. 09:00-12:00

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Microsoft Teams eller GoToWebinar och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Information

Kurs

Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken (SBA)

Kursavgift

2.900 kr (exkl. moms) Distans 09:00-12:00, Kursdokumentation ingår.

Bokning

Distans

Onsdag
7 december
Kurskod: B02-221207_Distans

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Bjarke Rosenberg

Konsult och kursledare

010-615 66 62

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Rebecca Hedberg

Konsult och kursledare

010-615 51 95

Kontakta mig >>