Stresshantering

Vi lever i en allt mer komplex värld där förändringar är en del av vardagen i många organisationer. Detta kan lätt skapa stress hos individen. Om du är nyfiken på hur man kan förebygga stress och ha strategier för ett ökat välmående på arbetsplatsen - då är denna kurs definitivt något för dig!

Förändringar i organisationer och ökade krav har en tendens att skapa stress hos individen. En förutsättning för att kunna hantera denna verklighet är att ha kunskap och rätt verktyg för att må bra. Den här kursen fokuserar på stresshantering på individnivå samt hur man organisatoriskt kan arbeta för att ha välmående medarbetare.

Här blandas kortare föreläsningsavsnitt med praktiska övningar både enskilt och i grupp. Fokus i utbildningen är på dialog, reflektion och konkreta förslag till förändring. Utbildningen ger dig verktyg hur du kan arbeta förebyggande, både för dig själv som individ och hur du kan inspirera och påverka andra i din organisation.

Om du väljer att gå distansutbildningen, som är uppdelad på tre tillfällen á tre timmar vardera, kommer du att få en hemuppgift vid respektive tillfälle. Syftet med hemuppgifterna är att du ska reflektera över stresshantering och förebyggande åtgärder både ur individ- och organisationsperspektiv.

Kursen ger dig

Efter denna kurs har du kunskap om hur hjärnan och kroppen påverkas av stress. Kursen kommer också behandla vikten av förebyggande arbete och betydelsen av fysisk aktivitet, kost, sömn och återhämtning. På individnivå kommer du lära dig vad du kan göra för att förebygga negativ stress. Som chef eller ledare får du med dig viktig kunskap kring vad du kan göra utifrån ett organisationsperspektiv för att skapa förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv för dina medarbetare.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som är intresserad av hur du, som medarbetare eller som ledare, kan förebygga stress hos både dig själv och inom en organisation. Kursen kräver inga tidigare förkunskaper.

Ur kursens innehåll

  • Stress – Samhälle och forskning
  • Stressens fysiologi och hur den påverkar hjärnan och kroppen
  • Hur förebygger man utmattning och förhindrar återfall?
  • Betydelsen av fysisk aktivitet, kost, sömn och återhämtning
  • Vad kan och bör jag göra som individ?
  • Vilket ansvar har jag och vad kan jag göra från ett organisationsperspektiv och i min roll som chef?

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningarna sker via Microsoft Teams eller GoToWebinar och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Distanstillfället är är uppdelad på tre tillfällen á tre timmar vardera. Mellan tillfällena kommer du att få en hemuppgift med syfte att reflektera över stresshantering och förebyggande åtgärder både ur individ- och organisationsperspektiv.

Distans

Varje del omfattar en halvdag mellan kl. 09:00-12:00
Distanskurs MAJ, Del 1 - 11/5, Del 2 - 18/5, Del 3 - 25/5
Distanskurs NOV, Del 1 - 10/11, Del 2 - 17/11, Del 3 - 24/11

Klassrumsutbildning

1 heldag mellan kl. 09:00-17:00 

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Stresshantering

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms) för heldag                              8.000 kr (exkl. moms) för  distans 3 tillfällen                Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika

Bokning

Stockholm

Onsdag
22 september
Kurskod: F14-210922_Sthlm_1 dag

Anmälan >>

Distans

Onsdag
10 november
Kurskod: F14-211110_Distans 3 tillfällen

Anmälan >>

Ramboll är godkänd utbildningsanordnare av AFA

Teaser image

Sök stöd för din arbetsmiljöutbildning

Läs mer >>

Kontakta mig

Contact picture

Marie Förborgen

Kursledare

010-615 60 69

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>