Renrum - Minimera förorenings­spridning utifrån myndighetskrav och standarder

Kunskapen om föreningsspridning och föroreningsalstring är väsentlig för att kunna minimera kontamineringsrisker och effektivisera renrumsdriften utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Den här kursen vänder sig till dig som har renrum i din verksamhet eller har andra kopplingar till rensrumsmiljöer och vill fördjupa dina kunskaper inom området. Du får lära dig mer om renrumsventilation, föroreningskällor samt design och föroreningsspridning inom renrum med fokus på ventilation (HVAC). Vi diskuterar även myndighetskrav och standarder avseende renrum och föroreningsspridning med syfte öka dina teoretiska kunskaper inom området.

Kursen ger dig

Kursen ger dig förståelse för grundläggande designkrav och teorier inom området för luftburen föroreningsspridning. Du kommer att få lära dig mer om de bakomliggande teorierna till flertalet av GMP kraven inom området samt ISO 14644. Våra erfarna kursledare kommer att gå igenom teorier med praktisk anknytning och exempel från verksamheter och myndighetsinspektioner. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner mellan deltagarna, vilket ger goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Efter genomförd kurs kommer du att ha en större förståelse för den vetenskapliga bakgrunden till dagens kravställning samt ökade beräkningskunskaper.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med renrumsmiljöer och önskar ökad förståelse för hur luftburna föroreningar kan kontrolleras så att risker för kontaminering av produkter minimeras. Du kanske arbetar inom ingenjörs-, projekt eller kvalitetsorganisationen eller inom funktioner för drift och underhåll av renrum. Du kanske är mikrobiolog, produktionshygieniker, laboratoriepersonal, operatör, leverantör eller har en rådgivande roll inom renrumsmiljöer.

Ur kursens innehåll

  • Viktiga designkriterier för renrum
  • Renrumsventilation
  • Föroreningsspridning och föroreningsalstring
  • Teoretiska beräkningar av partikelnivåer och ventilationsbehov.
  • Validering av renrum
  • Myndighetskrav och standarder (ISO 14644) avseende föroreningsspridning och design.
  • Filtreringstekniker och filtreringskrav för luftbehandlingssystem

Information

Kurs

Renrum - Minimera förorenings­spridning utifrån myndighetskrav och standarder

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Stockholm

Torsdag
20 oktober
Kurskod: G12-221020_Sthlm

Anmälan >>

Göteborg

Tisdag
6 december
Kurskod: G12-221206_Gbg

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>