Produkt- och kemikaliekrav för handeln

I takt med en ökad globalisering tilltar handeln med varor och kemikalier över gränserna och e-handeln fortsätter att öka i omfattning. Myndighetstillsyn visar att det är vanligt med förbjudna eller farliga ämnen i varor, något som kan få stora ekonomiska och varumärkesrelaterade konsekvenser för företag. Den här kursen går igenom vilken lagstiftning och produktkrav som finns inom EU för kemikalier och varor med avseende på kemiskt innehåll.

Inom EU finns en mängd krav kopplat till kemiskt innehåll och det är den som sätter en produkt på den europeiska marknaden som är ansvarig för att detta följs. Tillsyn från myndigheter visar återkommande att begränsade eller förbjudna ämnen förekommer i varor och att den information som konsumenter har rätt till ofta saknas. I den här kursen går vi igenom vilka krav som ställs utifrån kemikalielagstiftning men också specifika krav för särskilda produktgrupper såsom tex. leksaker, elektronik, kosmetika och material i kontakt med livsmedel. Du får som kursdeltagare också riktiga exempel på varor och material som är problematiska, kunskap om hur man kan arbeta med att ens produkter uppfyller kraven samt vilka tester som kan vara relevanta att genomföra.

Kursen riktar sig främst till den som är återförsäljare av varor eller kemikalier, via butik eller e-handel. För den som tillverkar eller importerar egna varor kan vår kurs ” Farliga kemikalier i varor (REACH, RoHS och konfliktmineraler)” vara mer relevant.

Kursen ger dig

Grundläggande kunskaper om vilka krav som ställs på varor inom EU ur ett kemikalieperspektiv. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha en förståelse för problematiken kring begränsade och förbjudna ämnen och hur man kan undvika att dessa förekommer i ens varor.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som säljer eller har tänkta att sälja varor eller kemiska produkter, både i fysisk butik och genom e-handel. Det kan vara inköpsansvariga, utvecklare, entreprenörer, importörer och e-handlare. Inga förkunskaper krävs.   

Ur kursens innehåll

  • Europisk kemikalielagstiftning (Reach, POPs, CLP, biocider och pesticider)
  • Produktlagstiftning (Elektriska och elektroniska produkter, textiler, kosmetika, leksaker, material i kontakt med livsmedel, bekämpningsmedel)
  • Informationskrav
  • Problematiskt material och produktgrupper
  • Verktyg för att arbete mot leverantörer
  • Kemiska testmetoder

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Microsoft Teams eller GoToWebinar och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Information

Kurs

Produkt- och kemikaliekrav för handeln

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>