Produkt- och kemikaliekrav för handeln

I takt med en ökad globalisering tilltar handeln med varor och kemikalier över gränserna och e-handeln fortsätter att öka i omfattning. Myndighetstillsyn visar att det är vanligt med förbjudna eller farliga ämnen i varor, något som kan få stora ekonomiska och varumärkesrelaterade konsekvenser för företag. Den här kursen går igenom vilken lagstiftning och produktkrav som finns inom EU för kemikalier och varor med avseende på kemiskt innehåll.

Inom EU finns en mängd krav kopplat till kemiskt innehåll och det är den som sätter en produkt på den europeiska marknaden som är ansvarig för att detta följs. Tillsyn från myndigheter visar återkommande att begränsade eller förbjudna ämnen förekommer i varor och att den information som konsumenter har rätt till ofta saknas. I den här kursen går vi igenom vilka krav som ställs utifrån kemikalielagstiftning men också specifika krav för särskilda produktgrupper såsom tex. leksaker, elektronik, kosmetika och material i kontakt med livsmedel. Du får som kursdeltagare också riktiga exempel på varor och material som är problematiska, kunskap om hur man kan arbeta med att ens produkter uppfyller kraven samt vilka tester som kan vara relevanta att genomföra.

Kursen riktar sig främst till den som är återförsäljare av varor eller kemikalier, via butik eller e-handel. För den som tillverkar eller importerar egna varor kan vår kurs ” Farliga kemikalier i varor (REACH, RoHS och konfliktmineraler)” vara mer relevant.

Kursen ger dig

Grundläggande kunskaper om vilka krav som ställs på varor inom EU ur ett kemikalieperspektiv. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha en förståelse för problematiken kring begränsade och förbjudna ämnen och hur man kan undvika att dessa förekommer i ens varor.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som säljer eller har tänkta att sälja varor eller kemiska produkter, både i fysisk butik och genom e-handel. Det kan vara inköpsansvariga, utvecklare, entreprenörer, importörer och e-handlare. Inga förkunskaper krävs.   

Ur kursens innehåll

  • Europisk kemikalielagstiftning (Reach, POPs, CLP, biocider och pesticider)
  • Produktlagstiftning (Elektriska och elektroniska produkter, textiler, kosmetika, leksaker, material i kontakt med livsmedel, bekämpningsmedel)
  • Informationskrav
  • Problematiskt material och produktgrupper
  • Verktyg för att arbete mot leverantörer
  • Kemiska testmetoder

Information

Kurs

Produkt- och kemikaliekrav för handeln

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Onsdag
7 oktober
Kurskod: G15-201007_Distans

Anmälan >>

Distans

Torsdag
10 december
Kurskod: G15-201210_Distans

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Charlotta Boweden

Kursledare & Säkerhetsrådgivare

0733-27 90 76

Kontakta mig >>