Praktiskt hållbarhetsarbete för små och medelstora företag

Vill du komma igång med ett praktiskt hållbarhetsarbete i din verksamhet eller vidareutveckla det ni har? Den här kursen hjälper dig att göra hållbarhet begripligt och enkelt att jobba med

Vill du komma igång med ett praktiskt hållbarhetsarbete i din verksamhet eller vidareutveckla det ni har?

Många företag inser att det är strategiskt viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågorna, antingen för att kunderna eller andra intressenter ställer krav eller för att det ger affärsfördelar. Oavsett vilket syftet är, ger den här kursen dig som har fått ansvaret för hållbarhetsarbetet kunskap och konkreta verktyg för att du ska kunna implementera eller vidareutveckla hållbarhetsarbetet i din verksamhet.

I kursen har vi fokus på enkelhet, med metoder som hjälper dig att driva ett effektivt hållbarhetsarbete i din organisation och som hjälper er uppfylla de krav på social och miljömässig hållbarhet som kunder i offentlig eller privat verksamhet ställer på er. Steg för steg går vi igenom de delar som behöver finnas på plats för en effektiv styrning och kontroll, och hur ni inför dessa.

Denna kurs är särskilt lämplig för små och medelstora verksamheter, som saknar egna hållbarhetsspecialister och har begränsade resurser för att jobba med frågorna, samt verksamheter som levererar på ramavtal med kontraktsvillkor att uppfylla.

Unikt för den här kursen är att vi erbjuder ett uppföljande kurstillfälle på 1 timma ca 6 månader efter genomförd kurs. Vid detta tillfälle kommer du som kursdeltagare ha möjlighet att ställa kompletterande frågor, efter att du tillämpat din nya kunskap! Tillfället erbjuder också möjlighet att dela exempel på praktiskt hållbarhetsarbete mellan kursdeltagarna.

Kursen ger dig

Kursen ger dig som ansvarar för eller koordinerar företagets hållbarhetsarbete en grundläggande kunskap om vad hållbarhet är, hjälp med hur ni kan strukturera er hållbarhetsarbete samt konkreta mallar och verktyg för att utveckla hållbarhetsarbetet i din organisation.

Kursen hjälper er också att förstå vad ni behöver för att möta de krav på miljömässig och social hållbarhet som kunder och andra intressenter ställer på er och hur ni skapar affärsnytta av hållbarhetsarbetet.

Målgrupp

Hållbarhetssamordnare, Hållbarhetsansvariga, KMA-ansvariga, miljösamordnare, kvalitets och miljöansvariga, ansvariga för hållbarhetsredovisning som vill komma vidare i hållbarhetsarbetet, ansvariga för uppfyllnad av kundernas hållbarhetskrav på små och medelstora företag som nu har börjat få konkreta krav från kunder och investerare att jobba mer strategiskt med hållbarhet, eller de som hållbarhetsredovisar enligt lagkrav och vill vidareutveckla arbetet.

Inga förkunskaper krävs.

Ur kursens innehåll

 • Vad är hållbarhet? – vi gör det begripligt!
 • Standarder och normgivande initiativ som utgör utgångspunkt för hållbarhetsarbetet
 • Affärsnytta och drivkrafter för hållbarhetsarbete i företag och organisationer
 • Praktiskt hållbarhetsarbete – steg för steg:
 1. Hur uppfyller vi krav från våra kunder?
 2. Hur bedömer och hanterar vi våra risker?
 3. Hur identifierar vi våra väsentliga hållbarhetsaspekter?
 4. Vad behöver vi för policys?
 5. Hur tar vi fram mål och handlingsplaner?
 6. Hur driver och följer vi upp hållbarhetsarbetet?
 7. Hur integrerar vi hållbarhetsarbetet i företagets ledningssystem?
 8. Hur skriver vi en förenklad hållbarhetsrapport?
 9. Hur skapar vi en hållbar leverantörskedja?
 10. Har kan man kommunicera företagets hållbarhetsarbete internt och externt, liksom verkningsfulla krav till leverantörer?
 • Arbetssätt, metoder och verktyg att använda i det praktiska hållbarhetsarbetet

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Information

Kurs

Praktiskt hållbarhetsarbete för små och medelstora företag

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Tisdag
20 oktober
Kurskod: C08-201020_Distans

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Emma Ringström

Konsult och kursledare

010-615 33 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>