Miljörevision med fokus på ISO 14001

Utbildningen syftar till att ge dig som internrevisor ökad förståelse om kraven i ISO 14001, en överblick av de viktigaste författningskraven på miljösidan samt förmåga att revidera dessa i praktiken.

Internrevision är ett förbättringsverktyg. Det hjälper oss att synliggöra våra styrkor men även våra brister samt belysa verksamhetens förbättringsområden.

Intern miljörevision enligt ISO 14001 syftar till att utreda om ledningssystemet genererar de värden organisationen önskar men även granska efterlevnaden av kraven i ISO-standarden. För att kunna göra detta krävs inte bara kunskap om miljöfrågor och ISO 14001 utan även grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning och revisionsmetodik.

Detta är kursen för dig som är eller kanske ska bli internrevisor och önskar vässa dina kunskaper om hur du kan revidera ett miljöledningssystem som bygger på ISO 14001.

Kursen ger dig

Genom denna utbildning får du fördjupade kunskaper och en utvecklad förmåga att utföra revision av ett miljöledningssystem (specifikt eller integrerat) som baseras på ISO 14001.

Under utbildningen går vi igenom ISO 14001 ut ett revisionsperspektiv och vi övar på hur man planerar och förbereder revision på ett verkningsfullt sätt. Genom övningar kommer du få identifiera vilka roller du behöver träffa som miljörevisor, vilka frågor som lämpligen bör ställas och vilka bevis som du bör granska. Exempel på områden vi kommer att öva revision på är miljöaspektbedömning och hur miljöaspekterna styr prioriteringar och det löpande arbetet samt ledarskap, strategi och målstyrning.

Utöver detta får du som kursdeltagare grundläggande kunskap om viktiga miljökrav fastställda i miljölagar och förordningar och hur dessa kan bli en del av revisionens omfång.

Våra kursledare har stor erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för hur man reviderar en verksamhets miljöarbete och miljöledningssystem med fokus på ISO 14001. Likväl är ett ledningssystem certifierat eller byggt enligt ISO 14001 inget krav och kursdeltagare är även välkomna från verksamheter utan ledningssystem som följer ISO 14001.

Utbildningen passar bra som ett komplement för dig som redan gått vår kurs i revisionsmetodik och/eller har tidigare revisionserfarenhet inom till exempel kvalitets- eller arbetsmiljöområdet.

Ur kursens innehåll

  • Introduktion till miljöledning och miljörevision
  • Genomgång av ISO 14001:2015 ur ett revisionsperspektiv
  • Genomgång av viktiga författningskrav på miljösidan
  • Revidera krav kopplat till miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv
  • Revidera krav om ledarskap, strategi- och målstyrning
  • Revidera krav om utlagda processer d.v.s. leverantörer/entreprenörer
  • Revidera hur ledningssystemets verkan följs upp och utvärderas

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Microsoft Teams eller GoToWebinar och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

Tips! Bygg på dina kunskaper gällande miljö och/eller miljölagstiftning

Önskar du som kursdeltagare även bygga på dina kunskaper inom miljö kan du som anmäler dig till denna kurs även köpa vår e-learning Grundläggande miljöutbildning med 15 % rabatt.

Önskar du efter denna kurs fördjupa dina kunskaper inom miljölagstiftning kan vi även erbjuda en endagsutbildning inom miljölagstiftning.

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Miljörevision med fokus på ISO 14001

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Onsdag
7 september
Kurskod: E16-220907_Distans

Anmälan >>

Distans

Tisdag
22 november
Kurskod: E16-221122_Distans

Anmälan >>

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.

 

Kontakta mig

Contact picture

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult

0709-27 45 06

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>