Kvalitetsrevision med fokus på ISO 9001

Utbildningen syftar till att ge dig som internrevisor ökad förståelse om kraven i ISO 9001 samt förmåga att revidera dessa i praktiken.

En kurs för dig som är internrevisor och behöver vässa dina kunskaper om hur man reviderar ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001 i praktiken.

Kursen ger dig

Du får fördjupade kunskaper och en utvecklad förmåga att utföra revision av ett kvalitetsledningssystem (specifikt eller integrerat) som baseras på ISO 9001 i praktiken. Vi kommer att gå igenom de viktigaste kvalitetsprinciperna och avsnitten i standarden för att diskutera och öva på hur man planerar och förbereder revision på ett verkningsfullt vis. Genom övningar kommer du få identifiera vilka roller du behöver träffa, vilka frågor som ska ställas och vilka bevis som förväntas att få ses. Exempel på områden vi kommer att öva revision på är: processinriktat arbetssätt, riskbaserat angreppsätt, ledarskap, strategi -och målstyrning.

Våra kursledare har stor erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för hur man reviderar ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001 i praktiken. Utbildningen passar bra som ett komplement till dig som har gått vår kurs i revisionsmetodik eller om du har motsvarande kunskaper.

Ur kursens innehåll

  • Allmänt om olika kvalitetsmodeller/ledningssystem
  • De 7 Principerna för kvalitetsledning och grunderna i ISO 9001
  • Revidera krav om ledarskap, strategi.- och målstyrning
  • Revidera krav om processbaserat angreppsätt
  • Revidera krav om riskbaserat angreppssätt
  • Revidera krav om utlagda processer d.v.s. leverantörer/entreprenörer
  • Revidera krav om att kvalitetssäkra tillverkning och/eller utförande av tjänster

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Microsoft Teams eller GoToWebinar och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>

Information

Kurs

Kvalitetsrevision med fokus på ISO 9001

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Torsdag
6 oktober
Kurskod: E15-221006_Distans

Anmälan >>

Distans

Torsdag
15 december
Kurskod: E15-221215_Distans

Anmälan >>