ISO 45001:2018 - Arbetsmiljöledning

Arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 kom under mars 2018 och ersätter under en treårsperiod OHSAS 18001:2007. Kursen ger dig kunskap om hur kraven i ISO 45001 kan tillämpas i praktiken och hur de kan integreras i befintliga ledningssystem.

Kursen ger dig kunskap om hur kraven i ISO 45001 kan tillämpas i praktiken och hur de kan integreras i befintliga ledningssystem. På så sätt erhålls ett mer effektivt ledningssystem, vilket också gynnar arbetsmiljöarbetet. Drivkraften att införa ett arbetsmiljöledningssystem kan vara olika, men huvudsyftet bör vara att öka trivseln och minska risken för ohälsa. Det finns också ett tydligt samband mellan friska och nöjda medarbetare och positivt ekonomiskt resultat. 

Kursen ger dig

Efter utbildningen har kursdeltagarna kunskap om hur kraven i ISO 45001 Arbetsmiljöledning kan tillämpas i praktiken. Vi fokuserar också på hur man kan integrera standardens krav i befintliga ledningssystem.

Målgrupp

Arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöansvariga, arbetsmiljöingenjörer, konsulter, personer som är ansvariga och delaktiga i att driva och utveckla verksamhetens ledningssystem, interna revisorer och projektledare och motsvarande för införande av ISO 45001.

Ur kursens innehåll

  • Praktisk betydelse av kraven i ISO 45001
  • Verktyg för att uppfylla krav i ISO 45001
  • Process för införande och utveckling av ISO 45001
  • Lämplig samverkan i samband med införande och drift av ISO 45001

Förkunskapskrav

Inga krav på förkunskaper men en grundläggande förståelse av arbetsmiljöbegrepp är en fördel.

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

ISO 45001:2018 - Arbetsmiljöledning

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Onsdag
9 mars
Kurskod: F07-220309_Distans

Anmälan >>

Stockholm

Onsdag
20 april
Kurskod: F07-220420_Sthlm

Anmälan >>

Distans

Tisdag
3 maj
Kurskod: F07-220503_Distans

Anmälan >>

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.

 

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>