Internrevision av ledningssystem

Företagsintern utbildning

Revision är ett av ledningens verktyg för att bedöma ledningssystemets funktion och nytta. Revisionen är också ett viktigt verktyg för att stimulera till förbättringar av ledningssystemet. 

Fördelar med en företagsintern utbildning

Det finns många fördelar med att hålla utbildningar företagsinternt. De viktigaste tycker vi är att utbildningen anpassas till era förutsättningar och er verksamhet, vilket gör att ni får ut mycket mer av utbildningen. Dessutom kan övningar kan göras på riktigt genom att man reviderar delar av ert ledningssystem istället för fiktiva övningsuppgifter. Ni kan dessutom välja att fokusera utbildningen på revision mot de standarder som ni är certifierade mot (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Mål med utbildningen

Efter genomgången utbildning skall kursdeltagarna kunna planera och genomföra revisioner av ledningssystem enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Revisionerna skall fokusera på väsentligheter och på så sätt medverka till företagets fortsatta utveckling.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men förståelse för kraven i ISO 9001 och ISO 14001 och ISO 45001 underlättar inlärningen.

Ur kursens innehåll

  • Revisionsmetodik enligt ISO 19011
  • Syfte med interna revisioner – granskning eller förbättring
  • Planering inför revision
  • Genomförande av revision
  • Uppföljning och bedömning av effekten av revisionsresultat
  • Praktiska revisionsövningar
  • Grunderna i respektive standard (ISO 9001 och ISO 14001)

Omfattning

Vi brukar rekommendera att man kör denna utbildning som en två- eller tredagsutbildning.

Information

Företagsintern utbildning

Internrevision av ledningssystem

Kursavgift

Kontakta oss för offert!

Bokning

Företagsintern

Kurskod: Företagsintern revisionsutbildning

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>