Internrevision av ISO 45001

Många verksamheter som tidigare varit kvalitets- och miljöcertifierade (enligt ISO 9001/14001) breddar sina certifikat till att även bli arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018. Andra verksamheter som redan är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 går över till den nya standarden. I och med dessa förändringar ställs utökade krav på att de interna revisorerna har kunskap om ISO 45001:2018.

Kursen ger dig

Efter utbildningen har de interna revisorerna grundläggande kunskap om ISO 45001:2018 och vilken betydelse kraven har ur ett revisionsperspektiv. De får också med sig en checklista med frågebatteri kopplade till specifika områden som t.ex. revision av ledning, revision av chefer, revision av medarbetare etc.

Observera att denna kurs även kan hållas webbaserat företagsinternt för samtliga internrevisorer. Kontakta johan.sund@ramboll.se för en offert!

Målgrupp

Revisorer, arbetsmiljösamordnare/ansvariga, konsulter.

Ur kursens innehåll:

- Bakgrund till ISO 45001:2018
- Genomgång av ISO 45001:2018 ur ett revisionsperspektiv
- Genomgång av frågebatteri för revision av olika roller

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till befintliga revisorer som har grundläggande kunskaper kring revisionsmetodik.

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Information

Kurs

Internrevision av ISO 45001

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>