Integrera FN:s globala hållbarhetsmål i verksamheten

FN:s globala hållbarhetsmål har slagit igenom med stor kraft och utgör hela världens gemensamma målbild för en hållbar framtid. På den här kursen lär du dig hur din organisation kan bidra till de globala hållbarhetsmålen och hur de kan integreras i den strategiska styrningen.

Vill du lära dig mer om FN:s globala hållbarhetsmål? Vill du få konkreta verktyg för att integrera målen i din organisations styrning på ett enkelt, transparent och trovärdigt sätt?

Den här kursen ger dig de verktyg du behöver för att kunna implementera de globala hållbarhetsmålen i din organisations strategiska styrning. Kursen inleds med en bakgrund till målen samt hur de påverkar enskilda organisationers strategiska arbete. Därefter går vi igenom hur organisationer kan lägga upp arbetet för att identifiera vilka av de globala målen som bolaget berörs av samt hur dessa kan kopplas till bolagets verksamhet, strategier, mål och uppföljning. Kursen kommer även belysa exempel på hur de globala målen kan användas för kommunikation av organisationers hållbarhetsarbete på ett trovärdigt och värdeskapande sätt.

Metodiken som lärs ut på kursen baseras på FN:s metodik (SDG Compass, SDG Ambition och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide) samt GRI Standards.

Kursen ger dig

Kursen ger dig verktyg för att på ett enkelt och trovärdigt sätt integrera de globala hållbarhetsmålen i organisationens strategier, mål och uppföljning. Vi går igenom metodiken steg för steg och varvar teori med övningar. Vi belyser även hur arbetet med de globala målen kan lyftas fram i extern kommunikation (t.ex. hållbarhetsrapporter) på ett trovärdigt sätt genom konkreta exempel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som är involverade i utveckling av strategier och mål och/eller hållbarhetsarbete. Exempelvis VD och ansvariga för t.ex. hållbarhet, kommunikation, HR och miljö.

Utbildningen kräver inga förkunskaper, men viss förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet är bra.

Ur kursens innehåll

  • Introduktion till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
  • Hur målen påverkar enskilda organisationer.
  • Hur man genom väsentlighetsanalysen väljer ut vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som organisationen påverkar.
  • Verktyg för att koppla de globala målen till organisationens verksamhet, strategi och mål samt uppföljningen.
  • Hur du kan förankrar ert arbete med de globala målen internt och externt.
  • Hur man kommunicerar kring hållbarhetsarbete och de globala målen på ett trovärdigt sätt, samt hur du undviker SDG-washing.

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Microsoft Teams eller GoToWebinar och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Integrera FN:s globala hållbarhetsmål i verksamheten

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Gå 2 för 1

Missa inte vårt stående erbjudande till alla företag och organisationer som inte gått kurs hos oss tidigare - gå 2 för 1 på valfritt kurstillfälle. Ange 2 för 1 som kampanjkod i din anmälan. (Gälller två personer som är anställda på samma företag).

Kontakta mig

Contact picture

Rebecka Jakobsson

Konsult och kursledare

010- 615 33 90

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>