Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav

Digital kurs som ger dig kunskap om vilka krav som ställs på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen.

Kursen ger dig

Kursen ger dig god insikt om vilka krav som ställs på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen. På ett tydligt sätt går vi igenom vilka krav som ställs i lagstiftningen och vilka organisationer som berörs. Under kursen ges även tips på vilka metoder och verktyg som kan användas som stöd, samt praktiska exempel på hur de olika kraven kan uppfyllas i praktiken.

Efter avslutad kurs har du på ett effektivt sätt fått med dig det du behöver veta för att kunna hållbarhetsrapportera enligt lagkravet, samt fått exempel på hur du kan lägga upp arbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som representerar bolag som berörs av årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor ska upprätta hållbarhetsrapport enligt gällande lagkrav:

  1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250,
  2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,
  3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Ur kursens innehåll

Kursen behandlar bland annat:

  • Bakgrund till införande av lagkravet
  • Vilka organisationer som berörs av lagkravet
  • Vad som ska rapporteras enligt lagkravet
  • Hur går rapporteringen till i praktiken
  • Praktiska exempel från olika hållbarhetsrapporter

 

Upplägg

Denna kurs är en distansutbildning som genförs via Teams eller motsvarande. Kursen är 3 timmar.

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav

Kursavgift

2.900 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Torsdag
24 september
Kurskod: C07-200924_Distans

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

Kursledare och konsult

010-615 33 42

Kontakta mig >>