Grundläggande miljö och ISO 14001

E-learning

Kursen Grundläggande miljöutbildning och ISO 14001 syftar till att ge en grundläggande förståelse för globala och lokala miljöfrågor. Vidare syftar utbildningen till att väcka nyfikenhet och engagemang för miljöfrågor hos kursdeltagaren.

Kursen ger dig

Rambolls E-learning Grundläggande miljöutbildning och ISO 14001 lyfter både miljöutmaningar så väl som lösningar lämpade för företag och privatpersoner. Efter att ha genomfört utbildningen har kursdeltagaren erhållit en grundläggande förståelse för globala och lokala miljöfrågor samt erhållit en introduktion till standarden ISO 14001 och vad denna innebär för såväl organisationer som den enskilda medarbetaren.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskap om miljöfrågor och ISO 14001. Inga förkunskaper krävs.

Ur kursens innehåll

  • Globala klimatförändringar och dess effekter
  • Spridning av miljögifter och kemiska ämnen
  • Resursanvändning och cirkulär ekonomi
  • FN:s globala hållbarhetsmål
  • Begreppet hållbar utveckling
  • Ledningssystem för miljö
  • ISO 14001

Upplägg

Kursen läses individuellt och helt på distans via Internet. Kursdeltagaren kan när som helst pausa materialet och vid nästa inloggning fortsätta där hen slutade.

Utbildningens allmänna del är inläst. Kursdeltagaren kan även följa innehållet genom textning. Utbildningen innehåller därutöver klickbara fördjupningstexter relaterat till de olika ämnesområdena samt sammanlagt tio kunskapsfrågor fördelade på två block.

Utbildningen tar ca 30 - 45 minuter att genomföra.

Användarlicensen ger dig tillgång till kursen i tre månader.

Utbildningen kan även företagsanpassas med ytterligare företagsspecifika tillägg eller moduler.

 

Information

E-learning

Grundläggande miljö och ISO 14001

Kursavgift

990 kr (exkl. moms)

Bokning

E-learning

Kurskod: miljo_ISO14001_webb

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult

0709-27 45 06

Kontakta mig >>