ISO 14001:2015 - Miljöledning

Miljöledning är ett verktyg för organisationer och företag att förbättra sin verksamhets miljöprestanda, att minska negativ miljöpåverkan och nå sina mål inom området. Detta samtidigt som verksamheten uppfyller interna och externa krav. Att vara certifierad enligt ISO 14001 är ofta ett krav från kunder men standarden erbjuder även en struktur och ledning i miljöarbetet.

Kursen ger dig

Kursen ISO 14001:2015 - Miljöledning är en grundkurs med fokus på miljöledning och ledningssystem. Kursen ger kunskap om hur man med hjälp av miljöledningssystem, ISO 14001 och rådande praxis på området kan strukturera och systematisera miljöarbetet. Kursdeltagaren får en grundlig genomgång av kraven i standarden ISO 14001:2015 och vi går igenom hur kraven brukar tolkas med stöd av flertalet exempel.
Utbildningen lyfter rollen som miljöansvarig och hur man kan tänka när man driver, utvecklar och förvaltar miljöarbetet. Utbildningen beskriver även certifieringsförfarandet, från det att en organisation beslutat om att certifiera sig enligt ISO 14001.


Kursmaterialet innefattar flertalet övningar och gruppdiskussioner där du som kursdeltagare får ta dig an standardens krav praktiskt, men även får reflektera över ert miljöarbete idag samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga kursdeltagare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya miljöansvariga/miljösamordnare som behöver grundläggande kunskap om miljöledning och ISO 14001. Kursen riktar sig också till er som redan arbetar med miljöfrågor men som vill som vill fräscha upp sina kunskaper i ämnet.


Inga förkunskaper inom ledningssystem krävs men vi rekommenderar att kursdeltagaren som minimum har en grundläggande förståelse för aktuella lokala och globala miljöproblem.

Ur kursens innehåll

  • Introduktion till miljöledning
  • Allmänt om miljökrav och kravbild
  • Skapa bra förutsättningar för införandet av ISO 14001
  • Den röda tråden i ett ledningssystem
  • Kraven i ISO 14001
  • Certifieringsförfarandet
  • Rollen som miljöansvarig

 

Tips! Bygg på dina kunskaper gällande miljö

Önskar du som kursdeltagare även bygga på dina kunskaper inom miljö kan du som anmäler dig till denna kurs även köpa vår e-learning Grundläggande miljöutbildning med 15 % rabatt. 

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

ISO 14001:2015 - Miljöledning

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Onsdag
12 oktober
Kurskod: G01-221012_Distans

Anmälan >>

Göteborg

Torsdag
10 november
Kurskod: G01-221110_Gbg

Anmälan >>

Distans

Onsdag
14 december
Kurskod: G01-221214_Distans

Anmälan >>

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan. (Gäller ej diplomutbildningar)

 

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult

0709-27 45 06

Kontakta mig >>