Grundläggande kvalitet och miljö

E-learning

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren en grundläggande förståelse för globala och lokala miljöfrågor, väcka nyfikenhet och engagemang för miljöfrågor samt ge kursdeltagaren en grundläggande introduktion till kvalitets- och miljöarbete.

Kursen ger dig

Kursen Grundläggande Kvalitet och Miljö syftar till att ge kursdeltagaren en grundläggande förståelse för globala och lokala miljöfrågor samt väcka nyfikenhet och engagemang för miljöfrågor. Vidare syftar utbildningen till att ge kursdeltagaren en introduktion till kvalitetsarbete. Utbildningsmaterialet är uppdelat på två delar – grundläggande miljö samt grundläggande kvalitet.

Utbildningens miljödel lyfter både miljöutmaningar så väl som lösningar lämpade för företag och privatpersoner. Materialet innefattar grafiskt illustrerade beskrivningar av:

• Globala klimatförändringar och dess effekter
• Spridning av miljögifter och kemiska ämnen
• Resursanvändning och cirkulär ekonomi
• FN:s globala hållbarhetsmål
• Begreppet hållbar utveckling
• Ledningssystem för miljö

Utbildningens kvalitetsdel förklarar utgångspunkten för kvalitetsarbete – nöjda kunder – och beskriver i kvalitetsarbetet ingående delar så som processtyrning, målstyrning samt hantering av risker och möjligheter. Miljödelen lyfter gröna lösningar lämpade för företag och privatpersoner.

Målgrupp

Kursen riktar sig framförallt till medarbetare på företag som arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor men passar även bra för hen som vill skapa sig en grundläggande förståelse inom miljö, kvalitet samt kvalitets- och miljöarbete inom organisationer och företag.

Grundläggande kvalitet och miljö är en grundkurs och kräver inga förkunskaper.

Ur kursens innehåll

  • Globala klimatförändringar och dess effekter
  • Spridning av miljögifter och kemiska ämnen
  • Resursanvändning och cirkulär ekonomi
  • FN:s globala hållbarhetsmål
  • Begreppet hållbar utveckling
  • Ledningssystem för kvalitet och miljö
  • Beskrivning av utgångspunkterna för kvalitetsarbete
  • Förklaring av intressentbegreppet
  • Introduktion till processer och processtyrning

Valbara språk

Den grundläggande kvalitet- och miljöutbildningen kan förutom på svenska även erhållas på engelska.

Upplägg

Kursen läses individuellt och helt på distans via Internet. Kursdeltagaren kan när som helst pausa materialet och vid nästa inloggning fortsätta där hen slutade.

Utbildningens allmänna del är inläst. Kursdeltagaren kan även följa innehållet genom textning. Utbildningen innehåller därutöver klickbara fördjupningstexter relaterat till de olika ämnesområdena samt sammanlagt tio kunskapsfrågor fördelade på två block.

Utbildningen tar ca 45 - 60 minuter att genomföra.

Användarlicensen ger dig tillgång till kursen i tolv månader.

Utbildningen kan även företagsanpassas med ytterligare företagsspecifika tillägg eller moduler.

Information

E-learning

Grundläggande kvalitet och miljö

Kursavgift

1 100 kr (exkl. moms)

Bokning

E-learning

Kurskod: miljo_kvalitet_webb

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult

0709-27 45 06

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Ramboll utbildning

Förfrågningar & support

Kontakta mig >>