Genomföra revisioner på distans

Under pandemin har de flesta fått genomföra såväl externa som interna revisioner på distans, vilket har visat sig medföra såväl för- som nackdelar. Dessa nyvunna kunskaper har många tagit med sig för att fortsätta att utföra hela eller delar av framtida revisoner på distans. Vi har samlat på oss en hel del erfarenheter som vi gärna delar med oss till er på denna halvdags utbildning.

En kurs för dig som framförallt kommer att göra revisioner på distans, antingen som helhet eller som en del i en kombinerad revision. Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna kunskap och ökad förmåga att planera, förbereda och genomföra en distansrevison på bästa sätt.

Kursen ger dig

Grundläggande teoretiska kunskaper om hur man planerar, förbereder och  genomför distansrevision av ledningssystem på ett effektiv vis. Våra kursledare har stor erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

En av de viktigaste sakerna med distansrevision är förberedelserna. Här går vi igenom t.ex. vikten av att göra en riskanalys för att bedöma vilka faktorer som kan påverka förmågan att utföra revision på ett värdeskapande vis, betydelsen av att inhämta och granska dokumentation och att detaljplanera ”videowalks” samt testa att tekniken fungerar.

Ur kursens innehåll

  • För- och nackdelar med distansrevision
  • Kombinera distans- och på platsrevisioner
  • Identifiera och hantera risker med distansrevision
  • Förbereda, planera, testa och validera teknik
  • Genomföra revision och rapportera resultat

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få tips och råd om hur distansrevision kan planeras och utföras på ett effektivt vis.

Upplägg för tillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Information

Kurs

Genomföra revisioner på distans

Kursavgift

4.100 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation. Halvdag, kl. 09:00-12:00

Bokning

Distans

Torsdag
24 mars
Kurskod: E18-220324_Distans

Anmälan >>

Distans

Tisdag
10 maj
Kurskod: E18-220510_Distans

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>