Webbinarium - Fallgropar i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Anmäl dig nedan för att få tillgång till en inspelad version av vårt populära webbinarium!

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera på arbetet. För att skapa en god arbetsmiljö behöver vi arbeta systematiskt, dvs planera, genomföra, följa upp och förbättra vårt arbetsmiljöarbete. Det systematiska angreppssättet är inte bara önskvärt utan även ett lagkrav enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Men var kan det gå snett? Och hur undviker man att det går snett?

Under detta webbinarium går vi igenom de vanligaste fallgroparna som verksamheter stöter på i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi ger er också tips kring hur ni kan undvika dessa fallgropar.

Webbinariet vänder sig till alla typer av verksamheter, såväl arbetsmiljöcertifierade som verksamheter som vill ha ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och en hållbar arbetsmiljö.

Webinarieledare: Johan Sund

Webbinariet tar upp frågor som:

  • Ledningens och medarbetarnas kunskapsnivå
  • Levande riskbedömningar
  • Arbetsplatsens kultur
  • Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten

Anmäl dig för att få tillgång till en inspelad version av vårt populära webbinarium!

 

Information

Webbinarium

Webbinarium - Fallgropar i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Kursavgift

Kostnadsfritt

Bokning

Webbinarium

Kurskod: webbinarium_SAM

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>