Diplomerad kvalitetschef

En diplomutbildning för dig som vill kunna arbeta som kvalitetsansvarig inom både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och aktivt driva arbetet från analys till förbättringsaktiviteter. Genomförs tillsammans med Folkuniversitetet. Anmälan till utbildningen sker via Folkuniversitetets webb.

Nu går det att anmäla sig till vår populära diplomutbildning Diplomerad Kvalitetschef som vi genomför tillsammans med Folkuniversitetet i Göteborg.

Utbildningen är en diplomutbildning för dig som vill kunna arbeta som kvalitetsansvarig inom både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och aktivt driva arbetet från analys till förbättringsaktiviteter.

Efter godkänd utbildning ska du kunna arbeta som kvalitetschef eller kvalitetssamordnare inom både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Du ska aktivt kunna driva arbetet från analys av övergripande kundkrav till metodiska förbättringsaktiviteter.

Omfattning
10 heldagar (90 studietimmar). Utbildningen pågår november-mars och är uppdelad på fem träffar, två dagar vardera. 

Tillfälle 1: 9-10 november 2021
Tillfälle 2: 1-2 december 2021
Tillfälle 3: 26-27 januari 2022
Tillfälle 4: 23-24 februari 2022
Tillfälle 5: 23-24 mars 2022

Klicka här för att läsa mer om utbildningen!

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som önskar en mer stabil grund för att leda kvalitetsarbetet i en organisation. Du kan vara relativt ny i rollen som kvalitetschef eller kvalitetssamordnare, men du kan också ha jobbat ett tag och känna att du behöver en djupare förståelse inom området.

Innehåll:

Kvalitet ur ett systemperspektiv

Kvalitetsledningssystemet är grunden för ett systematiskt angreppsätt att skapa nöjdare kunder. Att kunna tolka ISO 9001 och att ha ett processangreppssätt utgör en viktig grund för ett modernt kvalitetstänkande.

Urval av innehåll:

 • ISO 9001 – en överblick
 • Principer för kvalitetsledning
 • Processtyrning
 • Målstyrning
 • Styrning genom kompetens
 • Processrevision
 • Kvalitet i tjänsteproduktion
 • Kvalitet i försäljningsarbete
 • Inköp och leverantörsutveckling
 • Utvecklingsprocesser
 • Värdeskapande revisioner
 • Integrera kvalitetsarbetet med miljö- och arbetsmiljöarbetet


Förändringsarbete och ledarskap

System och verktyg är mycket bra men betyder inget om inte vilja och motivation finns hos berörda medarbetare. Urval av innehåll:

 • Lean Production
 • Lean administration
 • Toyota som förebild
 • Värdeskapande arbete
 • Resurseffektivitet kontra flödeseffektivietet
 • Projektbaserat förbättringsarbete
 • Förändringar och ledarskap


Verktygslådan

Det finns en rad av kvalitetsverktyg varav flera är mycket enkla att tillämpa. Urval av innehåll:

 • Statistiska metoder
 • Metoder för felsökning - grundorsaksanalys
 • FMEA, riskanalyser
 • Värdeflödesanalys
 • Ordning & reda 5S/2S
 • Nulägesanalyser
 • Standardiserat arbetssätt
 • Visualisering


Arbetssätt

Utbildningen pågår mellan november till mars och är uppdelad på fem träffar, två dagar vardera, dvs totalt 10 dagar. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Mindre övningar kommer att genomföras på det egna företaget som hemuppgift mellan utbildningstillfällena. För att bli diplomerad krävs minst 75 % närvaro samt godkänt resultat på en avslutande tentamen som genomförs vid sista tillfället.

Omfattning

10 heldagar (90 Studietimmar)

Total kurslängd är alltså 10 dagar.

Information

Kurs

Diplomerad kvalitetschef

Kursavgift

Anmälan sker till Folkuniversitetet.

Bokning

Anmäl dig till Folkuniversitetet

folkuniversitetet_logga

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>