Bygga och utveckla säkerhetsskydd i praktiken

Utbildningen syftar till att ge dig ökad kompetens kring vad säkerhetsskydd är, hur det styrs och hur kraven hanteras i praktiken.

Det finns ett stort behov i Sverige att öka förmågan i olika verksamheter att analysera och hantera säkerhetsskyddet. Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen från 2019 har ställt ökade krav på både myndigheter och näringsliv, som har behövt skärpa upp sina rutiner, processer och arbetssätt. Ny lagremiss 2021 ställer ytterligare krav på verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Det är en stor utmaning att förstå och följa komplex kravställning som finns och att finna goda samarbeten sinsemellan för att kunna upprätthålla det adekvata skyddet som lagstiftningen, och i förlängningen exempelvis säkerhetsskyddsavtal, syftar till.

Kursen ger dig

Genom denna utbildning får du förutom teori om säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsplanering, personalsäkerhet, informations-
säkerhet och fysisk säkerhet) även möjlighet att diskutera konkretiseringar hur hanteringen av säkerhetsskyddet genomförs i praktiken.

Huvuddelen av utbildningen kommer att vara scenariobaserad och fokus på att konkretisera krav och omsätta dem i praktiken, förstå beroenden och samverkansbehov mellan upphandlings-
enheter och säkerhetsansvarige vid verksamhetsutövaren och lika så uppdragsledare och anbudsansvariga på leverantörssidan. Det andra av de två blocken i utbildningen kommer därför konkretisera säkerhetsskyddad upphandling med säkerhets-
skyddsavtal.

Denna kunskapshöjning om hur en verksamhetsutövare ska ta fram och beskriva krav och hur leverantörer ska förstå och bygga upp förmågan är ett stort behov. Denna kurs ska ge dig som kursdeltagare verktygen för att du sedan på hemmaplan kan stödja din verksamhet i att hantera säkerhetsskyddet utifrån just ert ansvar.

Ur kursens innehåll

  • Säkerhetsskyddsplanering
  • Personalsäkerhet
  • Informationssäkerhet
  • Fysisk säkerhet
  • Scenariospel - Konkretisering av krav och omsättning i praktiken, förstå beroenden och samverkansbehov
  • Ansvar och roller
  • Uppföljning av krav/avtal

Målgrupp

Kursen vänder sig till både Leverantörer som hanterar kunders säkerhetsskydd och till Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom ramen för säkerhetsskydd:

- Upphandlingsenheter
- Säkerhetsenheter

Deltagarna bör ha kommit i kontakt med säkerhetsskydd inom ramen för sin ordinarie roll. Deltagarna ska ha gått MSB/FHS webbaserade säkerhetsskyddsutbildning eller motsvarande innan kursen.

Länk till utbildningen: Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning

Upplägg för tillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Information

Kurs

Bygga och utveckla säkerhetsskydd i praktiken

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation. Halvdag, kl. 09:00-12:00

Bokning

Distans

Torsdag
13 oktober
Kurskod: K01-221013_Distans

Anmälan >>

Distans

Onsdag
14 december
Kurskod: K01-221214_Distans

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Karin Palmblad

Konsult och kursledare

070-724 70 00

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>