Brandskydd enligt boverkets byggregler

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om vilka krav på brandskydd som ställs i Boverkets Byggregler kapitel 5.

Enligt plan- och bygglagen ska en byggnad utföras med tillräcklig säkerhet i händelse av brand. Detta omfattar både nybyggnad och vid ändringar av befintligt fastighetsbestånd. Hur kraven i plan- och bygglagen uppfylls beskrivs i förlängningen i Boverkets Byggregler som ger föreskrifter och allmänna råd för uppfyllande av lagens övergripande krav. 
 
I Boverkets Byggregler finns exempelvis krav för att tillse att utrymning kan ske, skydd mot brand- och brandgasspridning inom byggnaden och till närliggande byggnader samt hur en räddningsinsats ska möjliggöras. Kraven måste beaktas från det tidiga skedet när plankartan ligger på bordet och trapphusens placering ska bestämmas till hyresgästanpassningar då en byggnads lås- och passersystem ska installeras. Då det är många funktioner som ska uppfyllas är det väsentligt att kraven beaktas både vid nybyggnad och ändringar.
 
Det är därför viktigt att både fastighetsägare, byggherrar, förvaltare, arkitekter m.fl. har grundläggande kunskaper som påverkar deras arbete.
 

Kursen ger dig

 Under kursen får du övergripande kunskaper avseende vilka krav som finns, uppbyggnad av regelverket och var du kan hitta mer information. Huvudfokus är på kapitel 5 i Boverkets Byggregler.

Målgrupp

Kursen vänder sig till fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, uthyrare, projektledare, förvaltare.

Ur kursens innehåll

  • Uppbyggnad regelverk
  • Möjlighet till utrymning vid brand
  • Brandcellsindelning
  • Materialkrav, ytskikt och beklädnader
  • Skydd mot brandspridning mellan byggnader
  • Bärförmåga vid brand
  • Brandtekniska installationer
  • Räddningstjänstens insats
  • Brandskydd vid ändringar

Omfattning

Denna kurs är en halvdagsutbildning mellan kl. 09:00-12:00

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Microsoft Teams och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Information

Kurs

Brandskydd enligt boverkets byggregler

Kursavgift

2.900 kr (exkl. moms) Distans 09:00-12:00, Kursdokumentation ingår.

Bokning

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.

 

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Falegren

Konsult och kursledare

010-615 66 63

Kontakta mig >>