Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

E-learning

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska må bra och kunna prestera i vårt arbete. För att skapa en god och hållbar arbetsmiljö samt ett aktivt och väl fungerande arbetsmiljöarbete är det viktigt att både chefer och skyddsombud har goda kunskaper om arbetsmiljö samt känner till de regler som gäller inom arbetsmiljöområdet.

Rambolls E-learning Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud ger både grundläggande kunskaper om arbetsmiljöregler och verktyg i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen varvar teoretiska avsnitt med reflektionsövningar, där reflektionsövningarna är riktade gentemot den egna organisationen och det egna arbetsmiljöarbetet.

Kursen ger dig

Efter denna kurs har deltagaren kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete samt insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt vilka olika roller som finns och deras ansvar. Kursdeltagaren får även en orientering om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas och vilka arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö och hälsa. Vidare omfattar utbildningen organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsplatsens utformning samt arbetsanpassning.

Målgrupp

Rambolls E-learning i arbetsmiljö vänder sig i första hand till chefer som ska ta emot en fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljö-/skyddsombud. Utbildningen lämpar sig också för dig som tidigare gått arbetsmiljöutbildning och nu önskar uppdatera dina kunskaper.

Utbildningen är också intressant för dig som har ett allmänt intresse av arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa dig i ämnet.

Inga förkunskaper krävs.

Ur kursens innehåll

Utbildningen består av sju moduler:

  • Introduktion till arbetsmiljö
  • Lagar som styr– (Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningar och föreskrifter (AFS:ar))
  • Ansvar, roller och samverkan– (Fördelning av uppgifter, skyddsombudets roll, samverkan, påföljder och straff)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete– (10 steg för systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning, arbetsskador och tillbud)
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö– (Bakgrund och regler, stress, konflikter och kränkande särbehandling)
  • Arbetsanpassning och rehabilitering – (Arbetsgivaransvar vid rehabilitering och missbruksproblematik. Rutiner kring första hjälpen och krisstöd.)
  • Arbetsplatsens utformning och belastningsergonomi – (Översikt av föreskriften Arbetsplatsens utformning och grunderna i belastningsergonomi.)

Upplägg

Utbildningen genomförs individuellt och helt på distans via Internet.

Sammantaget omfattar utbildningen sju moduler och varje modul har ett avslutande kunskapstest. Kursdeltagaren kan när som helst pausa och vid nästa inloggning fortsätta där man senast slutade.

Utbildningen innehåller också klickbara fördjupningstexter relaterat till de olika ämnesområdena.

Det tar sammantaget cirka 5 timmar att genomföra samtliga moduler.

Vid köp av upp till fyra användarlicenser ges kursdeltagaren tillgång till utbildningen i tolv månader.

Har ni behov av att utbilda flera personer i er organisation? Kontakta oss för en detaljerad offert.

Önskar ni en företagsspecifik, skräddarsydd utbildning? Då står vårt erfarna produktionsteam till tjänst.

Information

E-learning

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Kursavgift

3 500 kr (exkl. moms)

Bokning

E-learning

Kurskod: E-learning Arbetsmiljö

Anmälan >>

Ramboll är godkänd utbildningsanordnare av AFA

Teaser image

Sök stöd för din arbetsmiljöutbildning

Läs mer >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>