Arbetsmiljörevision med fokus på ISO 45001

Det blir allt viktigare att ha ett aktivt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Revision av arbetsmiljöarbetet blir därmed extra viktigt för att följa upp att arbetsmiljöarbetet verkligen fungerar. Men vad ska man fokusera på som arbetsmiljörevisor? I denna utbildning ger vi deltagarna den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna axla rollen som arbetsmiljörevisor.

Är din verksamhet kvalitets- och miljöcertifierade sedan tidigare och på väg att bredda er till att även bli arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001? Eller har ni tidigare varit certifierade enligt OHSAS 18001 men nu gått över till ISO 45001-standarden? Eller har ni oavsett certifiering beslutat att även revidera ert arbetsmiljöarbete? I samtliga dessa fall bör era internrevisorer utbildas i att genomföra verkningsfulla arbetsmiljörevisioner.

Kursen ger dig

Du får fördjupade kunskaper och en utvecklad förmåga att utföra revision av en organisations arbetsmiljöarbete (specifikt eller integrerat med t.ex. kvalitet/miljö). Vi tar utgångspunkt i arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018, men även revisorer från verksamheter som inte är certifierade enligt standarden kan givetvis delta.

Under utbildningen går vi igenom ISO 45001 ut ett revisionsperspektiv. Vi går också igenom vilka roller du bör fokusera på att revidera som arbetsmiljörevisor. Utöver detta ger vi också deltagarna grundläggande kunskap om viktiga arbetsmiljöförfattningar och hur dessa kan bli en del av revisionens omfång.

Vi kommer att öva på hur man planerar och förbereder revision på ett verkningsfullt vis. Genom övningar kommer du få identifiera vilka roller du behöver träffa som arbetsmiljörevisor, vilka frågor som ska ställas och vilka bevis som du bör granska. Exempel på områden vi kommer att öva revision på är riskhantering, ledarskap samt målstyrning.

Våra kursledare har stor erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för hur man reviderar en verksamhets arbetsmiljöarbete med fokus på ISO 45001. Utbildningen passar bra som ett komplement till dig som redan har revisionserfarenhet inom t.ex. kvalitets- och miljöområdet eller för dig som redan gått vår kurs i revisionsmetodik.

Ur kursens innehåll

  • Vad innefattar ett arbetsmiljöledningssystem?
  • Genomgång av ISO 45001:2018 ur ett revisionsperspektiv
  • Genomgång av viktiga författningskrav på arbetsmiljösidan
  • Revidera ledning och chefer
  • Revidera målstyrning
  • Revidera riskhantering

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Information

Kurs

Arbetsmiljörevision med fokus på ISO 45001

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Torsdag
7 oktober
Kurskod: E14-211007_Gbg

Anmälan >>

Distans

Torsdag
28 oktober
Kurskod: E14-211028_Distans

Anmälan >>

Stockholm

Onsdag
15 december
Kurskod: E14-211215_Distans

Anmälan >>

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.

 

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>