Arbetsmiljölagstiftning

Arbetsmiljölagstiftningen och dess innebörd för den egna verksamheten kan vara svår att överblicka. Denna kurs ger dig en orientering över kraven i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och de viktigaste föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS:ar).

Kursen ger dig

Efter utbildningen har kursdeltagarna fått en orientering i vilka författningar som finns inom arbetsmiljöområdet och hur de i praktiken berör verksamheten.

Målgrupp

Arbetsmiljösamordnare/ansvariga, arbetsmiljöingenjörer, chefer/skyddsombud, konsulter, revisorer

Ur kursens innehåll:

  • Arbetsmiljöförfattningarnas struktur
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Genomgång av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och dess krav

Förkunskapskrav

Inga speciella förkunskapskrav ställs.

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Arbetsmiljölagstiftning

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

Konsult och kursledare

0708-59 96 71

Kontakta mig >>