Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera optimalt i vårt arbete. Den här kursen ger grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och systematiskt arbetsmiljöarbete som är kärnan i ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren ska se till att de som får arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet till sig har tillräckliga kunskaper om:

  • Regler som har betydelse för arbetsmiljön
  • Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
  • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Tillsammans ska arbetsgivare och medarbetare svara för att skyddsombud få erforderlig utbildning.

I den här kursen varvar vi föredrag med diskussioner och praktiska övningar för att ge dig kunskap och verktyg för att klara de mest grundläggande kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Kursen ger dig

Efter denna kurs har du kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete. Du får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt vilka olika roller som finns och deras ansvar. Vidare får du en orientering om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas och vilka arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö och hälsa.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer som skall ta emot en fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljö-/skyddsombud. Alla som har ett allmänt intresse av arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa sig i ämnet har också utbyte av kursen.

Ur kursens innehåll

  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet 
  • Övergripande arbetsmiljölagstiftning AML, AMF, SAM m.fl
  • Förebyggande arbetsmiljöarbete

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Kontakta mig

Contact picture

Anne Lindersson

Konsult och kursledare

0733-27 90 79

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>

Information

Kurs

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Onsdag
1 september
Kurskod: F01-210901_Distans

Anmälan >>

Malmö

Tisdag
14 september
Kurskod: F01-210914_Mlm

Anmälan >>

Stockholm

Tisdag
28 september
Kurskod: F01-210928_Sthlm

Anmälan >>

Göteborg

Tisdag
5 oktober
Kurskod: F01-211005_Gbg

Anmälan >>

Distans

Torsdag
14 oktober
Kurskod: F01-211014_Distans

Anmälan >>

Linköping

Onsdag
20 oktober
Kurskod: F01-211020_Lkpg

Anmälan >>

Distans

Onsdag
10 november
Kurskod: F01-211110_Distans

Anmälan >>

Stockholm

Torsdag
18 november
Kurskod: F01-211118_Sthlm

Anmälan >>

Jönköping

Torsdag
25 november
Kurskod: F01-211125_Jkpg

Anmälan >>

Göteborg

Torsdag
2 december
Kurskod: F01-211202_Gbg

Anmälan >>

Distans

Torsdag
9 december
Kurskod: F01-211209_Distans

Anmälan >>

Ramboll är godkänd utbildningsanordnare av AFA

Teaser image

Sök stöd för din arbetsmiljöutbildning

Läs mer >>

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.