Grundläggande revisionsmetodik

Väl utförda internrevisioner är ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med förbättringar och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del är förknippat med hur den interna revisionen utförs, är det viktigt revisorn har grundläggande kunskaper för att förstå hur revisorer utförs på ett värdeskapande vis.

En kurs för dig som framförallt behöver grundläggande kunskaper i revisionsmetodik. Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna kunskap om hur man planerar och förbereder sig på bästa sätt, olika tekniker för att ställa frågor och anteckna samt tips och råd hur man hanterar olika situationer och personlighetstyper.

Kursen ger dig

Grundläggande teoretiska kunskaper om hur man planerar, förbereder, genomför revision av ledningssystem och hur man rapporterar och följer upp revisionsresultatet. 

Deltagarna får ett erfarenhetsbaserat och innehållsrikt revisionskompendium som är väldigt uppskattat. Våra kursledare har stor erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill få en formell utbildning i just revisionsmetodik. Om man har deltagit på denna kurs kan man sedan komplettera med utbildningar inom specifika område som t.ex. miljörevision, arbetsmiljörevision, kvalitetsrevision eller hållbarhetsrevision.

Ur kursens innehåll

  • Kunskapskrav för en internrevisor
  • Viktiga personliga egenskaper
  • Planera och förbereda revision
  • Revidera på distans eller på plats
  • Intervju.- och anteckningsteknik
  • Identifiera och formulera relevanta revisionsiakttagelser
  • Upprätta rapport och redovisa
  • Förbättra arbetssätt mm.

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Microsoft Teams eller GoToWebinar och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Grundläggande revisionsmetodik

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Klassrum 09:30-17:00 Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Tisdag
4 oktober
Kurskod: E13-221004_Distans

Anmälan >>

Distans

Torsdag
15 december
Kurskod: E13-221215_Distans

Anmälan >>

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.

 

Kontakta mig

Contact picture

Andreas Jansson

Konsult och kursansvarig

0733-27 90 71

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>