Effektiv livscykelhantering av tekniska system - introduktion till ISO/IEC/IEEE 15288:2015

Ett hållbart samhälle kräver att vi hanterar investeringar och resurser utifrån både ett helhets- och livscykeltänk. Det innebär en ökad komplexitet i våra projekt. Denna kurs ger dig, ditt projekt eller organisation, redskap i form av ett processramverk för att effektivt utveckla, använda och förvalta ett tekniskt system, oavsett om det är ett kollektivtrafiksystem eller ett programvarusystem.

Både lagstiftning och marknad kräver att livscykelaspekterna bedöms i alla större upphandlingar. Oavsett om du behöver möta lagkrav eller inte så kommer morgondagens marknad att kräva att du kan hantera ditt tekniska system utifrån ett livscykelperspektiv. Konkurrens kommer att fortsätta att driva såväl effektivisering som innovation. Med ett system- och livscykelperspektiv öppnar du för att hitta nya produkter och tjänster samtidigt som du kan göra det mesta och bästa av det du (och andra) har. Förmågan att hantera system med ett livscykelperspektiv kallar vi Systems Lifecycle Management.

Genom att nyttja ramverk som samlat internationell Best Practice och erfarenhet kan du snabbare skapa en förmåga i din organisation. En standard specifikt framtagen för detta är ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and Software Engineering - System Life Cycle Processes. Den utgör basen för INCOSE Systems Engineering Handbook och kompletterar standarder som ISO 9000 (kvalitetsledning), ISO 55000 (asset management), ISO 21500 (projektledning) och ISO 12207 (livscykelprocesser för programvara).

 Kursen ger dig

Efter kursen har du fått:

  • Ett ramverk för att definiera och organisera dina aktiviteter för att livscykelhantera system och programvara
  • Förståelse för hur du kan nyttja och anpassa processramverket till dina behov
  • Förståelse för Systems Engineering som metodik att utveckla system utifrån ett helhets- och livscykeltänk
  • Insikt i relevanta metoder och verktyg

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill stärka sin förmåga att livscykelhantera tekniska system. Målgruppen omfattar alla med ett genuint processintresse kopplat till verksamhetsutveckling och projektgenomförande, exempelvis: utvecklingschefer, processutvecklare, produktchefer, produktägare, kvalitetschefer, ingenjörer, projektledare, beslutsfattare och personer som arbetar med investeringar och inköp.

Ur kursens innehåll

  • Affärsbehovet för systemlivscykelhantering (Systems Lifecycle Management)
  • Orientering i relevanta internationella standarder Förmågebegreppet – förmåga mer än processer
  • De grundläggande begreppen och standardens struktur Tillämpningar och anpassningar av standarden för din organisation och projekt
  • Införandet av standarden i en organisation. Hur gör man?

Förkunskapskrav

Inga formella förkunskaper krävs, men för allt fullt ut kunna tillgodogöra sig kursen är det lämpligt att ha grundläggande kunskaper om arbetssätt för projekt- och utvecklingsarbete.

Upplägg för kurser på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Microsoft Teams eller GoToWebinar eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Information

Kurs

Effektiv livscykelhantering av tekniska system - introduktion till ISO/IEC/IEEE 15288:2015

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Kontakta mig

Contact picture

Tom Strandberg

Konsult och kursledare - Syntell

070 569 99 09

Kontakta mig >>

Syntell är en samarbetspartner till Ramboll inom Systems Lifecycle Management.

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>