E-learning

Kompetensutveckling via webben är ett flexibelt och resurseffektivt alternativ eller komplement till traditionell klassrumsutbildning. Kursdeltagarna är inte bundna till att genomföra utbildning på samma tid och plats samt ges möjligheten att lära sig i sin egen takt.

Flexibel och effektiv kompetensutveckling

Ramboll erbjuder allmänna e-learnings, företagsanpassade allmänna e-learnings samt skräddarsydda utbildningar, skapade utifrån kundens unika behov och önskemål. Till våra allmänna kurser kan ni anmäla enstaka deltagare eller tillgängliggöra dessa för hela bolaget. Vill ni köpa bara ett par licenser kan ni göra det direkt via vår hemsida. Vill ni ha utbildning för fler personer kontakta oss så skickar vi en offert.

Ramboll E-learning

Våra e-learnings består av en kombination av ljud och grafiskt material, så som foton, filmer, illustrationer som förklarar och förstärker innehållet på ett visuellt sätt. Utbildningarnas allmänna delar är inlästa. Likaså ingår interaktiva inslag så som övningar och reflektioner. Våra mer omfattande utbildningar är uppdelade i moduler så att kursdeltagarna kan genomföra en del i taget.

Läs mer och boka


Önskar ni en företagsspecifik, skräddarsydd utbildning? Då står vårt erfarna producentteam till tjänst.

E-learning är särskilt intressant för er som:

  • Har en geografiskt spridd organisation
  • Vill kunna utbilda medarbetare individuellt
  • Är intresserad av en flexibel, kostnads- och tidseffektiv utbildningslösning
  • Vill förlänga inlärningstiden, skapa en gemensam grund och kombinera digital utbildning med klassrumsutbildning eller workshops


Hur funkar det?
Ni kommer lätt åt våra utbildningar via vår lärplattform på webben. Alla våra e-learnings finns på ett och samma ställe och ni har möjlighet att själva följa upp resultat både på en övergripande och detaljerad nivå. Ett digitalt kursintyg genereras automatiskt efter genomförd utbildning.

Har ni en egen lärplattform (LMS) kan ni med enkelhet implementera våra kurser i ert system då våra kurser stödjer de standarder som finns för distribution av webbaserade utbildningar.

Blended learning
Vi kan även erbjuda en kombination av e-learning och lärarledd utbildning eller workshop, så kallad blended learning. Studier visar att just denna lösning, att kombinera digital inlärning med fysiska träffar, innebär en än mer effektiv inlärning än traditionell klassrumsutbildning. Kombinationen av två utbildningsformer förlänger inlärningstiden, erbjuder fler sätt att ta till sig ny information, ökar möjligheten att repetera ny kunskap samt ger mer tid för ny kunskap att sjunka in.

Vid blended learning kan en deltagare exempelvis först få gå en grundutbildning, i sin egen takt, när och var denna önskar, och sedan delta i fördjupad utbildning eller workshop med en av våra kunniga kursledare och konsulter, då möjlighet ges för ytterligare övningar, diskussioner och frågor.

Potentialen i e-learning är stor, kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta mig

Contact picture

Ramboll utbildning

Förfrågningar & support

Kontakta mig >>
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

E-learning

Anmälan >>
Biologisk mångfald

E-learning

Anmälan >>
Grundläggande kvalitet och miljö

E-learning

Anmälan >>
Grundläggande miljöutbildning

E-learning

Anmälan >>
Introduktion till hållbarhet

E-learning

Anmälan >>
Transport av farligt gods på väg 1.3 utbildning

E-learning

Anmälan >>