Väsentlighetsanalys och hållbarhetsstrategi

Har ni en vilja att förbättra er verksamhet och jobba mer aktivt hållbarhet och socialt ansvarstagande men tycker det är svårt att hitta mål och riktning? Då kan en väsentlighetsanalys bli en kickstart på arbetet.

Med hjälp av väsentlighetsanalysen plockar ni ner frågeställningar som kan verka luddiga till något som är konkret och strategiskt rätt för er. Det är även ett lämpligt första steg för den som tänker hållbarhetsrapportera. 

Vad innebär det att göra en väsentlighetsanalys?

En väsentlighetsanalys syftar till att på ett systematiskt sätt kartlägga de viktigaste hållbarhetsfrågorna för en verksamhet så resurser kan riktas dit de skapar störst nytta och förbättring. Dels handlar det om att kartlägga den påverkan som er verksamhet har på olika intressenter i er värdekedja, men även förstå vilken påverkan dessa intressenter har eller kan ha på er verksamhet. Det handlar också om att förstå olika intressenters behov av information, vilket är grunden för att följa upp relevanta nyckeltal hos den som ska hållbarhetsrapportera.

Vad är nyttan med det?

Resultatet av väsentlighetsanalysen ska kunna staka ut fokus för ert fortsatta hållbarhetsarbete och belysa hur det bör utvecklas. D.v.s. det är inte enbart en kartläggning av nuläget utan tar hänsyn till er ambition, hur ni vill ni uppfattas av era intressenter i framtiden, och hur detta uppnås. När allt är klart bör ni ha en konkret handlingsplan.

Hur kan vi på Ramboll hjälpa er?

Vi kan vägleda er när ni genomför en väsentlighetsanalys. Omfattningen av stödet anpassas efter era behov och tar hänsyn till er ambition, er kunskapsnivå och tillgängliga resurser.

Utifrån resultatet av väsentlighetsanalysen kan vi tillsammans med er arbeta fram en handlingsplan och aktiviteter som systematiskt tar er vidare i hållbarhetsarbetet.

 

Tjänster

Teaser image

ISO 26000 - Socialt ansvarstagande

Vet ni vad ni står i hållbarhetsarbetet? Är ni stjärnor eller noviser? En GAP-analys mot den globala standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000 kan ge svar och hjälper er samtidigt att hitta rätt utvecklingsområden för framtiden.

Läs mer >>

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

Konsult och kursledare

0708-59 96 72

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

Konsult och kursledare

010-615 33 42

Kontakta mig >>