SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi kan hjälpa er med AFS 2001:1, Systematisk arbetsmiljöarbete!

Vi är övertygade om att alla vill må bra på och av jobbet. Arbetsmiljön ger oss förutsättningarna att kunna prestera, orka, vilja, kunna, utvecklas och att känna arbetsglädje. Tillsammans med minskade kostnader för sjukfrånvaro pga ohälsa eller olyckor bidrar arbetsmiljön även till ekonomiska vinster. För att säkerställa detta behöver du som arbetsgivare göra detta systematiskt och planerat.

AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska och fysiska. Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är metoden som används för att kvalitetssäkra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Föreskriften från Arbetsmiljöverket ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Det mesta som görs på er arbetsplats har betydelse för arbetsmiljön.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara svårt utan det handlar om att

  • Skapa ordning och reda
  • Organisera arbetsmiljöarbetet
  • Llåta alla vara delaktiga och kunna påverka
  • Undersöka arbetsförhållandena
  • Bedöma risker
  • Vidta åtgärder
  • Följa upp ifall det bidragit till en förbättrad arbetsmiljö eller inte

En arbetsmiljöpolicy beskriver hur ni vill att er arbetsmiljö ska vara och hur ni ska ta er dit. Det är också fördelaktigt att ta fram rutiner som beskriver hur ni undviker att personalen utsätts för risker för olycksfall eller ohälsa i sitt arbete.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ni upptäcka risker innan något hänt, istället för att göra åtgärder efter ett tillbud eller en olycka. Med hjälp av systematiken kan ni upptäcka vad som är viktigt för medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder som hjälper.

Som verktyg för att leva upp till kraven i Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 kan man även certifiera sig mot ISO 45001!

Vi kan hjälpa er med ert Systematiska Arbetsmiljöarbete och vägen fram till en eventuell ISO certifiering!

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Öppen Utbildning

Anmälan >>

Tjänster

Teaser image

ISO 45001 - Arbetsmiljöledning

ISO 45001 är en standard för arbetsmiljöledningssystem som syftar till att skapa ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor. Att införa ett arbetsmiljöledningssystem är ett arbete som kräver planering, motivation och

Läs mer >>