Stöd med REACH, RoHS och Conflict minerals

Antalet tillgängliga kemiska produkter ökar konstant och risker för spridning av gifter i miljön likaså. De senaste åren har det blivit ökat fokus på kemikalier i varor/komponenter. Kraven kan kännas både överväldigande och svåra att efterleva.

Ökat fokus på kemiska ämnen i varor/komponenter

Antalet tillgängliga kemiska produkter ökar konstant och risker för spridning av gifter i miljön likaså. De senaste åren har det blivit ökat fokus på kemikalier i varor/komponenter. Kraven kan kännas både överväldigande och svåra att efterleva.

Ramboll erbjuder experthjälp med att säkerställa efterlevnaden av kemiska ämnen i varor/komponenter reglerade i bl.a. REACH, RoHS och Conflict Minerals. Nyckeln till framgång ligger i att styra arbetet med produktframtagning och att ha en väl fungerande leverantörskommunikation, inte minst om inköpen sker utanför EU.

REACH test

Klicka här för att komma till testet

Nuläget

En bra början på arbetet med att säkerställa efterlevnaden av lagstiftningen är att få en bild av nuläget. Baserat på våra kunderfarenheter har vi arbetat fram följande upplägg:

  • Tillsammans med er kartlägger vi först vilka av era varor/komponenter som kan innehålla kemiska ämnen reglerade i lagstiftningen. Med utgångspunkt från denna kartläggning identifierar vi sedan era leverantörer med störst risk för förekomst av reglerade ämnen.
  • Detta första steg kan sedan följas av en webbaserad enkätundersökning som skickas till leverantörerna innehållande frågor kring förekomsten av reglerade ämnen (exempelvis i REACH kandidatlista, RoHS eller Conflict Minerals).
  • Baserat på svaren behöver eventuellt åtgärder vidtas för att fasa ut ämnen, antingen att informera era kunder om förekommande kandidatlista-ämnen i produkten eller att begränsa användningen av varorna/komponenterna.

Fortsatt efterlevnad

För att säkerställa fortsatt efterlevnad av lagstiftningen kan vi även hjälpa er med att utforma rutiner med syfte att styra de processer som kan påverka förekomsten av kemiska ämnen i varor/komponenter. Vanligen omfattar detta arbete / stöd någon form av produktframtagningsprocess och inköpsprocess.

Kontakta mig

Contact picture

Nicklas Gustavsson

0730-93 93 33

Kontakta mig >>
Lagkrav på farliga ämnen i varor för tillverkare och importörer (REACH, RoHS och konfliktmineraler)

Öppen Utbildning

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Susanne Hermansson

0767-60 10 08

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig >>