Statusrapport

Omfattas ni av kraven i industriutsläppsförordningen och ska upprätta en statusrapport? Då kan vi på Ramboll hjälpa er genom hela processen.

Är ditt företag en så kallad IED-verksamhet (industriutsläppsverksamhet) som omfattas av kraven i industriutsläppsförordningen måste en statusrapport tas fram om ni ska söka nytt tillstånd eller ändra det befintliga. Rapporten ska annars tas fram senast fyra år efter det att så kallade BAT-slutsatser (slutsatser om bästa tillgängliga teknik) för er huvudverksamhet har offentliggjorts.

Syftet med en statusrapport är att den ska vara en utgångspunkt för eventuella krav på åtgärder för att avhjälpa föroreningsskador när verksamheten upphör. I rapporten redovisas därför bland annat vilka miljö- och hälsofarliga ämnen som används i verksamheten samt den aktuella föroreningssituationen i mark- och grundvatten.

Du kan läsa mer om kraven rörande statusrapporter på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er

Ramboll kan bistå er genom processen att upprätta en statusrapport. Det innebär bl.a. att vi hjälper er med följande moment:

  • Bedömning av om statusrapport behöver upprättas baserat på hanteringen av miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten (steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets vägledning).
  • Kartläggning av tidigare verksamheter på området och sammanställning av uppgifter om eventuella kända historiska föroreningar.
  • Miljöteknisk undersökning av mark- och grundvatten om tillräckligt underlag saknas.
  • Beskrivning av föroreningssituationen, inklusive en konceptuell modell.
  • Sammanställning av allt material och upprättande av en komplett statusrapport.
  • Stöd vid myndighetskontakter under processen.

 

Tjänster

Teaser image

Miljörapport

Ramboll har lång erfarenhet av att bistå verksamheter i olika branscher att upprätta miljörapporter och vi kan hjälpa er i alla steg fram till den färdiga rapporten.

Läs mer >>