Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö hjälper dig som chef att utveckla din verksamhet till en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, mår bra och där det skapas bra resultat.

Arbetsmiljö är allting runt omkring oss – liksom det som händer mellan oss

Dessutom att vi känner oss uppskattade och respekterade och att vi har lagom mycket att göra .

När en arbetsplats har en god arbetsmiljö kan både medarbetarna och organisationen uppnå sina mål. Därför är det viktigt att jobba aktivt för en bra organisatorisk och social arbetsmiljö.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om

 • Ledning och styrning
 • Kommunikation
 • Handlingsutrymme
 • Fördelning av arbetsuppgifter och
 • Krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om

 • Socialt samspel
 • Samarbete och
 • Socialt stöd från chefer och kollegor

Kraven som arbetsmiljölagstiftningen ställer på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:14. Föreskrifterna hjälper dig som chef att utveckla din verksamhet till en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, mår bra och där det skapas bra resultat. Det finns tre viktiga områden i föreskriften och det är arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Hur kan ni börja jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö hos er?

Ett första steg kan vara en gemensam dialog på arbetsplatsträffar, i samverkansgrupper och i skyddskommittéer:

 • Hur har ni det med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö?
 • Vad kan ni göra, utifrån det som föreskrifterna tar upp?
 • Vad har ni redan för verktyg och kunskaper?
 • Vad behöver ni göra som är nytt eller annorlunda?

Att inkludera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet gör att ni får ordning och reda och inte missar något. Som chef behöver du ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Behöver ni stöd och hjälp eller utbildning inom detta område så kontakta oss gärna.

 

Vägen till ett hållbart arbetsklimat

Vägen till ett hållbart arbetsklimat

Anmälan >>