Miljömätningar

Rambolls mätlaboratorium i Perstorp är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005 för mätningar enligt nedanstående tabell och vi kan erbjuda flera olika typer av mätningar.

Ackrediteringens omfattning

Ackreditering_mätning

AckrediteringRSM

Vi kan erbjuda

  • Arbetsmiljömätningar
  • Stoft
  • Rökgasanalys
  • Gasflödesmätning
  • Bullermätningar
  • Vattenprovtagning
  • Våtkemisk provtagning

Kontakta mig

Contact picture

Bengt-Arne Bodén

0703-41 21 55

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Daniel Nilsson

010-615 34 56

Kontakta mig >>

Tjänster

Teaser image

Luftkvalitet i utomhusmiljö

Ramboll erbjuder spetskompetens inom luftkvalitet och använder nyskapande teknik och metoder för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar förutsättningar för samhällen med god luftkvalitet.

Läs mer >>