Miljömärkning

Vi kan stötta din verksamhet i de olika faserna av en miljömärkning t.ex. genom att ta fram underlag eller göra bedömningar enligt olika kriterier. Vi kan även hjälpa till med att kommunicera med era leverantörer för att t.ex. få in information eller intyg om deras produkter.

Miljömärkning och produktbedömningar

Olika typer av miljömärkningar, miljöklassningar och certifieringar av produkter och tjänster blir allt vanligare. Kraven är ett stöd för verksamheter att göra rätt miljömässiga prioriteringar och för inköpare och konsumenter att välja rätt produkter.

Vi kan stötta din verksamhet i de olika faserna av en miljömärkning t.ex. genom att ta fram underlag eller göra bedömningar enligt olika kriterier. Vi kan även hjälpa till med att kommunicera med era leverantörer för att t.ex. få in information eller intyg om deras produkter.

Några exempel på kriterier och miljömärkningar som vi hjälper våra kunder med är:

Svanen

Svanen är en av de främsta miljömärkningarna i världen. När du ser dessa märken på varor eller tjänster betyder det att de har klarat hårda miljö- och klimatkrav. Svanenmärkta möbler och inredningar uppfyller bland annat miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppning och plast. Det ställs även tuffa krav på kemikalier som används i tillverkningen. En miljömärkning ska ge fördelar vid upphandling av möbler och inredning och stärker möjligheterna till ökad försäljning.

Kemikaliesvepet

Ramboll (fd RSM&CO) är godkända konsulter att bedöma fordonstvättmedel respektive avfettningsmedel enligt Naturskyddsföreningens kriterier för miljövänliga bilvårdsprodukter ”Kemikaliesvepet”. De produkter som klarar kriterierna publiceras på Naturskyddsföreningens hemsida.

BASTA och BETA

BASTA syftar till att fasa ut ämnen med farliga egenskaper i bygg- och anläggningsprodukter. BASTA kriterierna ställer höga krav på kemiskt innehåll och baseras på EU:s kemikalielagstiftning REACH. Nästa nivå är BETA för produkter som klarar systemets baskrav gällande kemiskt innehåll.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen bedömer varor utifrån en rad miljökriterier och tillhandahåller information om dessa varor i en databas. Här ingår de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn.

Gröna listan

För att underlätta för kunderna att göra ett miljöanpassat val har Västra Götalandsregionen upphandlat möbler som uppfyller kraven i Svanen och TCO Office Furniture. Möblerna har antingen en godkänd licens för aktuell miljömärkning eller så har en utomstående konsult intygat att de uppfyller kraven i nämnda miljömärkningar.

Dessa möbler presenteras i Gröna Listan

Kontakta mig

Contact picture

Susanne Hermansson

0767-60 10 08

Kontakta mig >>