Miljödiplomering

Ramboll har flera godkända revisorer samt är godkända utfärdare vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar för verksamheter som vill bli, eller är miljödiplomerade. Verksamheter som har oss som utfärdare får även tillgång till en lagbevakningstjänst.

Godkända utfärdare av miljödiplom

Ramboll är godkända utfärdare av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas, samt har flera godkända revisorer vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar för verksamheter som vill bli, eller är miljödiplomerade.

Syftet med miljödiplomering

Syftet med ett miljöledningssystem såsom miljödiplomering är att inom organisationen arbeta systematiskt med miljöfrågor. Krav på miljöledningssystem kan ställas av kunder, vid upphandlingar eller av andra intressenter. Att ha ett väl fungerande miljöledningssystem visar inte bara att verksamheten har ett aktivt miljöarbete, det gör er också konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och inger förtroende.

Systemet bygger på en kravstandard framtagen av Svensk Miljöbas och baseras på grundkraven i ISO 14001 och EMAS. Detta innebär att verksamheter som är miljödiplomerade har ett bra grundarbete om de har behov att gå vidare till en certifiering enligt ISO 14001 eller EMAS. De största skillnaderna mellan systemen är att miljödiplomeringen ställer färre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering samt skriftliga rutiner, och istället har mer fokus på faktiska miljöförbättringar.

Miljödiplomering kan användas av alla verksamheter i alla storlekar, men lämpar sig särskilt bra för små och medelstora verksamheter med behov av ett miljöledningssystem med mindre dokumentation och lägre kostnader.

Hur går det till?

För att bli en miljödiplomerad verksamhet måste ni visa att ni lever upp till kraven i Svensk Miljöbas standard. Ramboll använder sig av ”Göteborgsmodellen” vilket består av en serie med informationsmaterial och mallar vilka underlättar för verksamheten att ta fram, och på ett strukturerat sätt, forma och redovisa sitt miljöarbete.

miljödiplomering

Revision

För att få sitt miljödiplom måste verksamheten anlita en av Svensk Miljöbas godkänd revisor. Denne reviderar verksamheten utifrån kravstandarden och rekommenderar sedan miljödiplom förutsatt att verksamheten lever upp till kraven.

Utfärdande

Verksamheten måste även anlita en av Svensk Miljöbas godkänd utfärdare. Revisorn rapporterar sedan till denne efter utförd revision, utfärdaren granskar revisionsrapport med underlag samt utfärdar diplom till verksamheten. Diplomet är giltigt i 1 år, därefter ska verksamheten revideras igen för förnyelse av diplom. (Revision utförs årligen de 4 första åren, därefter kan ett förlängt intervall på två år godkännas av revisorn).

Lagbevakning

Ett av kraven på miljödiplomerade verksamheter är att lagar och andra krav ska följas. Ramboll erbjuder alla företag som anlitar oss som utfärdare en gratis lagbevakningstjänst anpassad till miljödiplomerade företag.

Tjänsten innebär följande:

  • Tillgång till en specialanpassad laglista med sammanfattningar av de viktigaste lagkraven
  • Länk till fullständig lagtext
  • Information om ändrade och nya lagkrav två gånger per år
  • Möjlighet att genomföra lagrevisioner för att utvärdera verksamhets efterlevnad av gällande lagkrav
  • Möjlighet till 5st unika inloggningar/användare till tjänsten
  • Läsarinloggning - direktinloggning från intranät eller via genväg som kan användas av alla anställda.


Ramboll erbjuder flera hjälpmedel för införande av miljödiplomering:

  • Informationsträffar
  • Seminarieserier
  • Enskild konsultstöd

Svensk miljöbas

Miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter

Öppen Utbildning

Anmälan >>