Luftkvalitet i utomhusmiljö

Ramboll erbjuder spetskompetens inom luftkvalitet och använder nyskapande teknik och metoder för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar förutsättningar för samhällen med god luftkvalitet.

Även om betydande förbättringar av luftkvalitén har skett under de senaste decennierna återstår fortfarande stora problem. Problem med dålig luftkvalité påverkar människors hälsa, växtligheten, klimatet och kulturföremål och är idag märkbara för hela jordens befolkning.

Rambolls experter kan bland annat hjälpa till med:

 • Kartläggning av luftkvalitet i urban miljö genom mätningar eller modellberäkningar
 • Modellberäkning av luftkvalitet i komplexa urbana miljöer
 • Luftkvalitetsutredningar i samband med etablering av nya bostadsområden
 • Spridningsberäkningar från miljöfarliga verksamheter
 • Luftkvalitetsutredningar i samband med tillståndsprövningar
 • Luktutredningar
 • Bedömning av luftkvalitet i förhållande till miljökvalitetsnormer och miljömålet Frisk luft
 • Efterlevnad av luftkvalitetsförordningen

Ramboll är världsledande på modellberäkningar av luftkvalitet och att våra modeller står sig över tid vid kontroll av luftkvaliteten.

Ramboll använder sig av bland annat följande modeller:

 • AERMOD
 • GRAL
 • CalPuff
 • CFD, Computational Fluid Dynamics