Leverantörsuppföljning och leverantörsutveckling

Hur arbetar era leverantörer med etik, miljö och socialt ansvar? Efterlever de er inköpspolicy, uppförandekod och kundkrav? Hur hanterar man och följer upp sina leverantörer? Vi erbjuder stöd i att strukturera och kartlägga er inköpsprocess med målsättning att få en hållbar leverantörskedja.

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk är ett vanligt talesätt. Inget kan vara mer talande än när vi pratar om hållbarhet och socialt ansvarstagande i organisationer som är beroende av leverantörer och underentreprenörer. För även om organisationen upplever att de har bra koll på frågorna internt är det ofta en annan femma hos anlitade leverantörer. I synnerhet om organisationen inte förmedlat krav och följt upp dessa. En grundläggande princip för alla som jobbar med hållbarhet är att inte medverka till missförhållanden inom sin inflytandesfär och då är leverantörsutveckling en nyckelfråga.

Vad innebär leverantörsutveckling?

Leverantörsutveckling handlar om att med systematik, kravställande och uppföljning förändra förutsättningarna för hur de produkter och tjänster som organisationen är beroende av produceras. Det handlar om att bidra till en hållbar utveckling och ta ansvar för att undvika att organisationen genom sina inköp medverkar till dåliga arbetsförhållanden, korruption och miljöförstöring. Förbättringarna kommer inte av sig självt eller över en natt. Det är ett långsiktigt åtagande. Men resultatet kan i gengäld ha en mycket stor utväxling och positiv inverkan. Till sin hjälp kan organisationen ha en uppförandekod, en inköpspolicy, specifika kundkrav, genomföra utbildningsinsatser samt ha rutiner för att följa upp hur kraven efterlevs.

Hur kan vi på Ramboll hjälpa er?

  • Vi erbjuder stöd i att strukturera och kartlägga er inköpsprocess med målsättning att få en hållbar leverantörskedja.
  • Vi kan stödja er personal med utbildning och verktyg för att riskbedöma leverantörer samt genomföra leverantörsuppföljning med fokus på socialt ansvarstagande.
  • I rollen som 3:e partsrevisorer kan vi även genomföra uppföljning av leverantörer (revisioner) utifrån era avtal, uppförandekod, kundkrav m.m. både i Sverige och utomlands.
  • Utformning av miljökrav, sociala krav, Code of Conduct
Revision med fokus på hållbarhetskrav

Öppen utbildning

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

Konsult och kursledare

0708-59 96 72

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

Konsult och kursledare

010-615 33 42

Kontakta mig >>